Virtual Engineering möter sjukvården i nya testmiljöer

Projektet Skaraborg Innovativa miljöer är nu inne på sitt sista år och det är full aktivitet i de två tematiska miljöerna Virtual Health och Virtual Engineering. Det sistnämnda har genomgått en imponerande resa. Här berättar Anna Syberfeldt, Professor i produktionsteknik, och den tematiska ledaren för Virtual Engineering, om vad som händer under projektets sista år – och planerna för framtiden.

Anna Syberfeldt har under projektets tre år, i samverkan med externa företag som Volvo Cars, Volvo GTO och Avfallshantering Östra Skaraborg utvecklat imponerande 17 demonstratorer eller testmiljlöer som de även kallas. Miljön tar sin utgångspunkt i hur virtuella modeller och simuleringar används att demonstrera innovationer och testa nya produkter och processer redan på idéstadiet, i vilket man alltså varit otroligt framgångsrik. I dagsläget finns flera av dem presentade på ASSAR Innovation Arena i Skövde. Under hösten 2017 plockade man även in en annan vinkel. Man skulle utveckla testmiljöer åt sjukvården. 

Testmiljöer för sjukvård

Utvecklingen inom industrin går i en hisnande fart och ingen vågar stå utanför. Det är adapt or die som gäller. Sjukvården lever under helt andra förutsättningar men är i minst lika stort behov av digital utveckling, för att bland annat klara patientgenomströmningen.  
- När vi fick frågan från Virtual Health att vara med och utveckla ett antal demonstratorerför sjukvården, kände jag; självklart!. Även om det är helt olika verksamheter så står båda, i grunden, inför samma utmaningar nämligen digitalisering, ökad effektivitet och bättre beslutsstöd, säger Anna och fortsätter. Vad vi gjorde var att helt enkelt att anpassa testmiljöerna framtagna för industrin till sjukvårdens förutsättningar. Anpassningen gjorde vi tillsammans med Virtual Health och flertalet externa aktörer, bl.a. Skaraborgs sjukhus. 

Från optimerad bemanning till råd vid olycksplats genom AR

Totalt utvecklades sex testmiljöer som presenterades på en välbesökt workshop under april månad. Förberedelser inför operation, optimerad bemanning genom simulering, människa-robot-samarbete under operation, förstärkt verklighet som ger råd vid olycksplats, Lean, simulering och optimering för bättre sjukvård och Förstärkt verklighet som underlättar vid livsmedelsinköp. Anna berättar om mötet med sjukvården under workshopen.
- Intresset visade sig vara större än vad vi hade förutsett. Och det var jättekul att se så många representanter från sjukvården på plats. Det märks att sjukvården är intresserade och skriker efter utveckling och ny teknik.
Anna säger också att man redan påbörjat en förstudie tillsammans med Skaraborgs sjukhus som lägger grunden till fortsatt samarbete.

Hösten bjuder på fler workshops

Även för hösten har Anna och hennes team stora planer. De ska bland annat bygga en ny demonstrator tillsammans med Skaraborg sjukhus med fokus på träning av akutmottagningens personal.
- Det kommer också att arrangeras fler seminarier och workshops för att sprida information om projektet och de olika demonstratorerna. Syftet är att få en bild av sjukvårdssektorns simuleringsbehov som vi kan utgå från när vi utvecklar nya demonstratorer. 

Vägen framåt för Virtual Engineering

Efter nyår ska projektet knytas ihop, men flera demonstratorer kommer fortsättningsvis att finnas på ASSAR. Demonstratorerna kommer att användas och vidareutvecklas i andra projekt. På det sättet säkerställer man att demonstratorerna lever vidare även efter projektavslut.
- Vårt mål är givetvis att fortsätta utveckla framtidens industri och sjukvård genom simuleringar, med hjälp av det vi lärt oss i projektet, avslutar Anna.

Skaraborgs Innovativa Miljöer finansieras av:

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden


Högskolan i Skövde Logga  Logotype Skaraborgs kommunalförbundLogotype Västra Götalandsregionen  

 

Kontakt

Tematisk ledare Virtual Engineering
Anna Syberfeldt
Professor i produktionsteknik
Institutionen för ingenjörsvetenskap
anna.syberfeldt@his.se
Telefon: 0500-448577