PICS (Privacy Information and Cyber Security) Center

PICS är en plattform för gemensamma aktiviteter på Högskolan i Skövde inom området personlig integritet, samt informations- och cybersäkerhet.

Målsättning

PICS är del av ett innovationssystem som kombinerar excellent forskning med nyttiggörande genom samverkan mellan akademi och partners inom näringslivet.

Genom att kombinera kunskap och resultat från Högskolan i Skövdes befintliga forskargrupper och samarbetspartners uppnår man synergieffekter och kan tillsammans tackla de stora forskningsutmaningar som branschen står inför.

PICS målsättning är att bli nationellt ledande och internationellt erkänt som en centrumbildning för området personlig integritet, samt informations- och cybersäkerhet.

Forskningsområden

 • Krishantering
 • Resiliens (förmåga till återhämtning)
 • Molntjänster
 • Lagar, regler och standarder
 • Ledning och styrning av informationssäkerhet
 • Informationsklassificering
 • Riskhantering
 • Analys och bedömning
 • Säkerhetskultur och medvetenhet
 • Patientsäkerhet och patientintegritet
 • Systemutveckling
 • Inbyggd integritet
 • Sakernas internet
 • Big Data
 • Visualisering
 • Dataanalys
 • Kryptering

Omfattning

 • Kritisk infrastruktur
 • Bilindustri
 • Bank och finans
 • Tillverkningsindustri
 • Molntjänster och användaradministration
 • Utbildning och medvetenhet

Aktuella projekt 

 • Projektnamn:Disclosure risk and transparency in big data privacy
  (VR 2016-03346) 2017-2020.
  Forskningsledare: V. Torra.
 • Projektnamn:Non-cryptographic secure and private data management in Multiclouds (Sec-MCloud) (TIN2016-80250-R) (Spanish Ministry of Education).
  Forskningsledare: M. Bras-Amoros.
  Forskare på HiS: Klara Stokes.
 • Projektnamn: Threat modeling and resilience of critical infrastructures (EU / ISF) 2017-2020.
  Projektledare: Jianguo Ding.
 • Projektnamn: CCRAAAFFFTING - Resilience & Critical infrastructure protection (MSB).
  Projektledare: Joeri van Laere
 • Projektnamn: Informationssäkerhetsprogrammet2020 (VGR).
  Projektledare: Rose-Mharie Åhlfeldt