• Alla (980)
 • Program (65)
 • Kurser (1000)
 • Personal (520)
 • Filer (995)
 • Forskare från Högskolan i Skövde leder EU-seminarium

  Uppdraget att leda ett EU-seminarium om IT-frågor ges inte till vem som helst.

 • Äkta robotar – möjligheter och begränsningar med framtidens teknologi

  Fyra snabba frågor till Erik Billing, postdoktor vid Högskolan i Skövde, som föreläser om Äkta robotar vid ITARC14.

 • Omvårdnad

  I Omvårdnadsämnet utvecklas kunskaper om hur hälsa kan främjas, bevaras och upprätthållas, hur ett gott liv är möjligt att bevara trots ohälsa och sjukdom.

 • Folkhälsovetenskap

  Folkhälsovetenskap studerar hälsotillståndet i befolkningen samt faktorer som inverkar på hälsoutvecklingen.

 • Ekologi

  Ämnet ekologi behandlar frågor om hur djur och växter samspelar med varandra och sin omgivning.

 • Biomedicin

  Ämnet biomedicin handlar om den mänskliga kroppens uppbyggnad och funktion i normalt tillstånd.

 • Logistik

  Logistik

 • Styrande dokument

  Här hittar du dokument som styr säkerhetsarbetet på Högskolan

 • Fadderanmälan 2018

  I april öppnar fadderanmälan för dig som vill vara fadder på Högskolan i Skövde läsåret 2018/2019.

 • High-Performance Computing for Big Data Analytics

  Shirin Tavara

 • Öppna system A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Inom kursen kommer olika aspekter av öppna system att behandlas såsom öppna standarder, öppen källkod, öppna data, öppen hårdvara och öppen praktik.

 • Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1N Start v.38, Fristående kurs, 50%, ht 18

  Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom grunderna för undersökningsmetodik och systematiska hälsobedömningar av vanligt förekommande ti

 • Examensarbete i medier, estetik och berättande A1E Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Här tränas studenten i att identifiera och angripa ett medieringsproblem i digital miljö med ett vetenskapligt förhållningssätt.

 • Examensarbete i molekylärbiologi A1E Start v.03, Programkurs, 100%, vt 18

  Kursen ger dig praktiska erfarenheter av molekylärbiologisk forskningsmetodik.

 • Examensarbete i omvårdnad G2E Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper inom ämnet omvårdnad.

 • Examensarbete i pedagogik A1E Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursens innehåll utgörs av forskning om och i pedagogiskt yrkesutövande och består av genomförande av ett examensarbete i en magisterutbildning i pedagogik.

 • Examensarbete i pedagogik G2E Start v.35, Fristående kurs, 50%, ht 17

  Kursen vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper inom ämnet pedagogik.

 • Examensarbete i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa A1E Start v.51, Programkurs, 100%, ht 18

  I den här kursen genomför du ett vetenskapligt arbete med fördjuping inom valt problemområde med betydelse för specialistsjuksköterske-/barnmorskeprofessionen u

 • Examensarbete inom omvårdnad med inriktning mot skolhälsovård A1E Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Under kursen genomförs ett examensarbete på avancerad nivå med fördjupning i ämnet omvårdnad som riktas mot skolsköterskans yrkesområde.

 • Experimentell biomedicin A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursens mål är att ge kunskaper om de olika tekniker som används inom det biovetenskapliga vetenskapsområdet.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Öppna system A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Inom kursen kommer olika aspekter av öppna system att behandlas såsom öppna standarder, öppen källkod, öppna data, öppen hårdvara och öppen praktik.

 • Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1N Start v.38, Fristående kurs, 50%, ht 18

  Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom grunderna för undersökningsmetodik och systematiska hälsobedömningar av vanligt förekommande ti

 • Examensarbete i medier, estetik och berättande A1E Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Här tränas studenten i att identifiera och angripa ett medieringsproblem i digital miljö med ett vetenskapligt förhållningssätt.

 • Examensarbete i molekylärbiologi A1E Start v.03, Programkurs, 100%, vt 18

  Kursen ger dig praktiska erfarenheter av molekylärbiologisk forskningsmetodik.

 • Examensarbete i omvårdnad G2E Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper inom ämnet omvårdnad.

 • Examensarbete i pedagogik A1E Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursens innehåll utgörs av forskning om och i pedagogiskt yrkesutövande och består av genomförande av ett examensarbete i en magisterutbildning i pedagogik.

 • Examensarbete i pedagogik G2E Start v.35, Fristående kurs, 50%, ht 17

  Kursen vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper inom ämnet pedagogik.

 • Examensarbete i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa A1E Start v.51, Programkurs, 100%, ht 18

  I den här kursen genomför du ett vetenskapligt arbete med fördjuping inom valt problemområde med betydelse för specialistsjuksköterske-/barnmorskeprofessionen u

 • Examensarbete inom omvårdnad med inriktning mot skolhälsovård A1E Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Under kursen genomförs ett examensarbete på avancerad nivå med fördjupning i ämnet omvårdnad som riktas mot skolsköterskans yrkesområde.

 • Experimentell biomedicin A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursens mål är att ge kunskaper om de olika tekniker som används inom det biovetenskapliga vetenskapsområdet.

 • Experimentell molekylärbiologi A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  På kursen lär man sig teorierna bakom olika metoderna, så att man kan förstå och redovisa teorierna bakom de tekniker där DNA, RNA och protein studeras.

 • Examensarbete i kognitionsvetenskap G2E Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 16

  I denna kurs arbetar studenten med en ämnesfördjupning i form av ett självständigt arbete inom huvudområdet för sin utbildning på grundnivå.

 • Examensarbete i kognitiv neurovetenskap A1E Start v.03, Programkurs, 100%, vt 18

  I denna kurs arbetar studenten med en ämnesfördjupning i form av ett självständigt arbete inom huvudområdet för sin utbildning på avancerad nivå.

 • Farmakologi I G2F Start v.35, Programkurs, 50%, ht 17

  Kursen vänder sig tll dig som söker avancerad kunskap och allmän förståelse för farmakologi. Du studerar allmän farmakologi med farmakodynamik och farmakokineti

 • Finansiella marknader och institutioner G1F Start v.03, Fristående kurs, 50%, vt 18

  Den här kursen ger dig en översikt över hur det nationella och internationella finanssystemet är uppbyggt och fungerar.

 • Flervariabelanalys G1F Start v.03, Fristående kurs, 25%, vt 18

  Kursen är en naturlig fortsättning på kursen Matematisk analys, A52, 5p. Den ger allmänna kunskaper i linjär algebra och matematisk analys i flera variabler.

 • Forskningsmetoder i kognitiv neurovetenskap A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  I denna kurs studerar man olika metoder som används inom forskningen i kognitiv neurovetenskap.

 • Forskningsmetodik inom folkhälsovetenskap G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen omfattar ämnesområdena vetenskapsteori, forskningsetik, litteratursökning, epidemiologi, kvalitativ/kvantitativ metodik samt hur man skriver en projektplan och vetenskapliga artiklar.

 • Examensarbete i integrerad produktutveckling G2E Start v.36, Fristående kurs, 100%, ht 18

  Examensarbetet ger dig möjlighet att utveckla ditt kritiska tänkande samt träna dig att självständigt formulera och lösa problem av produktutvecklingskaraktär.

 • Examensarbete i integrerad produktutveckling G2E Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 75%, vt 16

  Examensarbetet ger dig möjlighet att utveckla ditt kritiska tänkande samt träna dig att självständigt formulera och lösa problem av produktutvecklingskaraktär.

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö