• Alla (982)
 • Program (70)
 • Kurser (1000)
 • Personal (529)
 • Filer (993)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Ingenjörsprojekt II: Maskin G1F Start v.11, Programkurs, 50%, vt 18

  Ingenjörsprojekt II: Maskin G1F

 • Tillämpad FEM I G1F Start v.07, Programkurs, 50%, vt 18

  Tillämpad FEM I G1F

 • Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N Start v.03, Fristående kurs, 25%, vt 18

  Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N

 • Data Mining A1N Start v.44, Programkurs, 50%, ht 17

  Data Mining A1N

 • Dataanalys, Forskarnivå Start v.44, Fristående kurs, 40%, ht 17

  Kursen introducerar avancerade tekniker för att undersöka och analysera data.

 • Forskningsetik, Forskarnivå Start v.36, Fristående kurs, 20%, ht 18

  Denna kurs utforskar praktiska och teoretiska etiska ramverk för forskning.

 • Vetenskaplig workshop I, Forskarnivå Start v.36, Fristående kurs, 20%, ht 18

  Kursen tränar den forskarstuderande att själv presentera forskning samt att ge konstruktiv feedback till andras forskningsarbeten.

 • Examensarbete i företagsekonomi A1E Start v.14, Programkurs, 100%, vt 19

  Examensarbete i företagsekonomi A1E

 • Att skriva vetenskaplig uppsats G2F Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 19

  Att skriva vetenskaplig uppsats G2F

 • Ljudberättande G1F Start v.14, Programkurs, 100%, vt 19

  Kursen vänder sig till dig som vill ha grundläggande kunskaper inom ljudberättande.

 • Pedagogiska processer i yrkesutbildning G2F Start v.36, Programkurs, 50%, ht 18

  Kursen syfte är att ge ett helhetsperspektiv på yrkesutbildning och dess villkor. I kursen behandlas ett innehåll om vetenskapsteori och relationen mellan veten

 • Serious games - forskning och utveckling A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen ger dig en överblick över forskningsfronten inom serious games och visar på praktiska tillämpningar inom området.

 • Skisstekniker för konceptgrafik G1F Start v.36, Programkurs, 100%, ht 18

  Här studerar du företeelser som genom tiderna påverkat måleriets utseende stilmässigt och ges möjlighet att koppla dessa till praktiskt arbete med digital konce

 • Social påverkan G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen lägger tonvikt på klassisk teori och forskning kring attityders och normers inflytande över oss, och hur socialpsykologins utveckling delvis kan följas genom denna forsknings framåtskridande inom både sociologin och psykologin.

 • 3D-modellering för spelproduktion II G1F Start v.13, Programkurs, 100%, vt 17

  Den här kursen vänder sig till dig som vill ta fram högupplösta 3D-modeller för spel- och filmproduktion.

 • Amning och bröstmjölk G2F Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 18

  Kursen ger dig fördjupade kunskaper i det som rör amning och bröstmjölk från en rad olika infallsvinklar och problemställningar.

 • Animeringsprojekt G1F Start v.44, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 17

  I kursen blandas teoretiska kunskaper med praktiskt animationsutvecklingsarbete för att skapa en konceptfilm.

 • Animeringstekniker II G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  I denna kurs får du fokusera på att just förmedla olika sinnesstämningar genom digitala figurer som befinner sig i olika situationer.

 • Samspel i grupp G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Är du intresserad av att veta mer om grupper och dess dynamik? Då är detta kursen för dig. Kursen tar bl a upp individen och dennes förhållande till och i gruppen samt relationer mellan olika grupper.

 • Samtida forskning i kognitiv neurovetenskap G2F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 18

  I denna kurs presenteras samtida forskning i kognitiv neurovetenskap. Detta sker genom forskningspresentationer av såväl inbjudna externa forskare som forskare

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö