• Alla (985)
 • Program (65)
 • Kurser (1000)
 • Personal (536)
 • Filer (995)
 • Examensarbete i datavetenskap med inriktning mot dataspelsutveckling G2E Start v.03, Programkurs, 100%, vt 16

  Kursen ger utrymme för dig som student att välja ett område inom dataspelsutveckling som fördjupning. Du kan jobba i projektform, knuten till ett företag eller

 • Examensarbete i datavetenskap med inriktning mot serious games A1E Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  I kursen får du fördjupa dig i hur spel kan användas för andra syften än enbart underhållning.

 • Examensarbete i ekologi G2E Start v.35, Fristående kurs, 50%, ht 16

  På den här kursen får du använda dina kunskaper i ekologi för att genomföra en självständig studie där du använder dig av vetenskapliga metoder. Kursen avslutas

 • Examensarbete i folkhälsovetenskap G1E Start v.18, Programkurs, 100%, vt 18

  Studenten genomför en litteraturstudie inom folkhälsovetenskap. Kursen avslutas med att studenten muntligt presenterar, kritiskt granskar samt diskuterar eget o

 • Examensarbete i företagsekonomi G2E Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Denna kurs tillhandahåller kunskaper och färdigheter som behövs i examensarbetesprocessen.

 • Införande av industriellt baserade produktionssynsätt inom tre landsting

  Vi studerar hur nya arbetsmetoder påverkar yrkesroller, arbetssituation och samverkansformer inom vårdverksamhet. Högskolan i Skövde.

 • Dataspelsutveckling - grafik

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik.

 • Röster om utbildningen

  Intervjuer med tidigare studenter på Socialpsykologiskt program vid Högskolan i Skövde.

 • Lärcentrum - ditt campus

  Lärcentrum

 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vård

  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen (distrikt- och skolsköterska) och barnmorskeprogrammet.

 • Databassystem G1N Start v.03/13, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 18

  Vill du lära dig hur databaser fungerar och hur olika tekniker kan tillämpas för att lagra eller söka efter information i databaser och XML-dokument?

 • Datakommunikation - Introduktion G1N Start v.03/46, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 18/ht 18

  Den här kursen ger dig en genomgång av de grundläggande tekniker och protokoll du behöver kunna för att förstå hur ett större nätverk såsom internet kan fungera

 • Datorns grunder G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Kursen berör grunder kring datorer såsom datorns historia, dess vetenskapliga grund, hårdvara, operativsystem och grundläggande nätverkskoncept.

 • Hälsoinformatik - Introduktion G1N Start v.03, Fristående kurs, 50%, vt 17

  Vård och omsorg påverkas idag i allt högre grad av olika IS/IT-system, precis som samhället i övrigt. På senare tid har röster gjort gällande att IS/IT kan förb

 • Webbutveckling - datorgrafik G1N Start v.36, Programkurs, 50%, ht 18

  Den här kursen ger de grundläggande kunskaper om datorgrafik som en webbutvecklare behöver och introducerar begrepp som används inom området.

 • Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N Start v.03, Fristående kurs, 50%, vt 18

  Syftet med kursen är att studenten självständigt och för en extern uppdragsgivare ska kunna genomföra en forskningsförankrad behovsanalys och ta fram ett koncep

 • Hjärnan, tankar och välbefinnande – hur hänger det ihop?

  Välkommen till oss. Är du intresserad av att lära dig om hur hjärnan, tankar och välbefinnandet hänger ihop bör du titta närmare på våra utbildningar inom kogni

 • Virtuell ergonomi och design - master

  Tycker du att ergonomi och användning är viktiga aspekter när nya produkter får sin design? Då är programmet för Virtuell ergonomi och design rätt för dig.

 • Intelligent automation - masterprogram

  Vill du ha en ledande roll i framtidens ”smarta fabrik” där digitalisering påverkar det dagliga arbetet för båda arbetsledning och operatörer?

 • Högskolans forskare förklarar årets Nobelpris i podd

  Nobeldagen står för dörren. Nu kan du, med hjälp av Högskolans forskare, lära dig mer om årets pristagare och deras innovationer och uppfinningar.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö