• Alla (977)
 • Program (69)
 • Kurser (1000)
 • Personal (530)
 • Filer (998)
 • Systembiologi A1F Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 18

  Den här kursen ger dig kunskaper för att förstå komplexa biologiska system.

 • Lidköpings kommun samordnar insatser i demenscentrum

  Lidköping demenssamordnare Susanne Sandén om planerat demenscentrum

 • Näringslivschefen: Det behövs mer innovativa aktiviteter

  Intervju Magdalena Svedlund

 • Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 19

  Vill du bli bättre på att leda projekt och få direkt användbara kunskaper på området? Den här kursen ger dig redskapen att bli en bättre projektledare.

 • Ingenjörsprojekt II: Produktion G1F Start v.11, Programkurs, 50%, vt 18

  Ingenjörsprojekt II: Produktion G1F

 • Reglerteknik G2F Start v.15, Programkurs, 50%, vt 18

  Reglerteknik G2F

 • Underhåll och driftsäkerhet G1F Start v.07, Programkurs, 50%, vt 18

  Underhåll och driftsäkerhet G1F

 • Analys av NGS-data 2 A1F Start v.09, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 18

  Analys av NGS-data 2 A1F

 • Biomedicinska fallstudier G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Kursen vänder sig till dig som vill få inblick i det biomedicinska forskningsfältet genom fallstudier inom biomedicin.

 • Farmakologi I G2F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Kursen vänder sig tll dig som söker avancerad kunskap och allmän förståelse för farmakologi. Du studerar allmän farmakologi med farmakodynamik och farmakokineti

 • Farmakologi II G2F Start v.46, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Den här kursen erbjuder en fördjupad kunskap och förståelse för farmakologi. Du studerar b.la. effekter, användningsområden och biverkningar av läkemedel.

 • Engelska: Uttal G1N Start v.36, Fristående kurs, 10%, ht 18

  Den här kursen riktar sig till dig som behöver bättra på ditt uttal i engelska. Ett par föreläsningar om uttal och ett diagnostiskt test ligger till grund för ö

 • Etik för det hållbara samhället G1N Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 18

  Etik för det hållbara samhället G1N

 • Finansiell styrning G1F Start v.36, Fristående kurs, 50%, ht 18

  Finansiell styrning av företag och andra organisationer handlar i huvudsak om att skapa värde genom kloka val gällande investeringsprojekt.

 • Tjänsteledning G1F Start v.46, Fristående kurs, 50%, ht 18

  Kursen Tjänsteledning utvecklar och fördjupar studentens kunskap inom ledning av tjänsteverksamheter.

 • Ekonomistyrning för ingenjörer G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 18

  Ekonomistyrning för ingenjörer G1N

 • Artificiell intelligens i dataspel G1F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Artificiell intelligens i dataspel G1F

 • Nätverks- och systemadministration - hållbar utveckling G2F Start v.36, Programkurs, 50%, ht 18

  Nätverks- och systemadministration - hållbar utveckling G2F

 • Serious games - forskning och utveckling A1N Start v.36, Programkurs, 25%, ht 18

  Dataspel finns och utnyttjas i en mängd situationer idag. Människor spelar på bussen, hemma och på jobbet och vi kan se hur dataspelen även berör samhället.

 • Maskinelement G2F Start v.40, Programkurs, 50%, ht 18

  Maskinelement är läran om de beståndsdelar som fysiskt bygger upp saker som vi dagligen omger oss med. På en cykel finns t.ex. klämförband som håller styret och

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö