• Alla (977)
 • Program (75)
 • Kurser (651)
 • Personal (537)
 • Filer (998)
 • Så funkar CSN

  Att studera vid högskola eller universitet i Sverige är gratis, men allt annat i samband med studierna måste du bekosta själv. Högskolan i Skövde

 • Öppet hus på Högskolan i Skövde

  Den 16 mars 2019 slår vi upp portarna för dig som är nyfiken och vill ha svar på frågor och få en inblick i livet som student.

 • Lika villkor - mot diskriminering

  Vi har en nollvision i vår Lika villkors-plan: det ska inte finnas någon diskriminering eller fall av trakasserier på Högskolan.

 • Hållbar utveckling

  På Högskolan i Skövde har vi valt att vidga arbetet med det systematiska miljöledningsarbetet till att även omfatta andra hållbarhetsaspekter.

 • Kvalitetsarbete

  Här finner du information om kvalitetsarbetet vid Högskolan i Skövde.

 • Organisation

  Högskolan i Skövde är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Rektorn är Högskolans myndighetschef.

 • Gästföreläsare

  Att gästföreläsa är ett sätt för utbildning och arbetsliv att närma sig varandra.

 • Data och IT

  Området data och IT omfattar ämnena informationssystemutveckling, datavetenskap, datalogi, bioinformatik och kognitionsvetenskap.

 • Snabbguide till IT

  Bra-att-ha-information till dig som är ny student på Högskolan i Skövde.

 • Högskolebiblioteket i Skövde

  Biblioteket: Databaser, tidskrifter, böcker, informationssökning, DiVA, källkritik, open access, bibliometri, publiceringsstöd, studiemiljö

 • Dataspelsutveckling

  Inom området dataspelsutveckling ingår program och kurser kopplade till datalogi, datavetenskap, medier, estetik och berättande samt musik.

 • Translationell Bioinformatik

  Forskning i bioinformatik handlar om att utveckla och tillämpa algoritmer och programvara för att lösa problem i molekylärbiologi och biomedicin.

 • Bioteknik

  Bioteknik kan definieras som användning av organismer, biologiska system eller biologiska processer med syfte att lära sig mer om biologin.

 • Distribuerade realtidssystem (DRTS)

  Gruppen arbetar med realtidssystem som kan vara inbyggda eller distribuerade.

 • Interaction Lab

  Forskning inom Interaction Lab fokuserar på naturliga och artificiella kognitiva system.

 • Software Systems Research Group (SSRG)

  Främja teori och praktik i socio-tekniska frågor i användningen och utvecklingen av programvarusystem. Högskolan i Skövde

 • Produktion och Automatiseringsteknik

  Forskningen inom intelligent automation fokuserar på utvecklingen av nästa generation av industriella produktionssystem.

 • Medarbetarskap och Organisatorisk resiliens (FORE)

  Högskolan i Skövde - Forskargruppen FORE forskar kring medarbetarskap och organisatorisk resiliens - vad som skapar uthållig livskraft i organisationer

 • Kontaktuppgifter Högskolan

  Här hittar du kontaktuppgifter till Högskolan i Skövde. För att söka kontaktuppgifter till en viss person kan du ringa växeln eller använda sökfunktionen.

 • Framtidens företagande

  Forskning kring framtidens företagande - att studera processer som ser ut att ha framtiden för sig och hur företag skall kunna lyckas hantera sådana processer.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö