• Alla (980)
 • Program (75)
 • Kurser (651)
 • Personal (553)
 • Filer (992)
 • Idrotts- och träningspsykologi G1F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 19

  Kursen innehåller en genomgång av de huvudsakliga teorierna och områdena inom idrotts- och träningspsykologi.

 • Införande av industriellt baserade produktionssynsätt inom tre landsting

  Vi studerar hur nya arbetsmetoder påverkar yrkesroller, arbetssituation och samverkansformer inom vårdverksamhet. Högskolan i Skövde.

 • Lediga bostäder

  Lägga in bostadsannonser från privatpersoner

 • Lärcentrum - ditt campus

  Lärcentrum

 • Dataspelsutveckling - grafik

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik.

 • Utmärkelser

  En sammanställning med spel från våra dataspelstudenter som vunnit priser och uppmärksammats.

 • Framtid och jobb

  Kompetens inom industriell ekonomi och logistik är mycket efterfrågad på arbetsmarknaden.

 • Framtid och jobb

  Framtid och jobb för personalvetare.

 • Vad läser du?

  Vad läser en maskiningenjör?

 • Kommunikation och samtalsmetodik G1N Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 19

  Varför fungerar samtal mellan människor ibland på ett öppet och positivt vis och varför uppstår det ibland svårigheter, osäkerhet och missförstånd?

 • Talteori och kryptografi G1N Start v.04, Fristående kurs, 15%, vt 20

  Kursen tar upp klassiska kryptografitekniker och öppen nyckelsystem tillsammans med den matematik som ligger till grund.

 • Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1N Start v.38, Fristående kurs, 50%, ht 19

  Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom grunderna för undersökningsmetodik och systematiska hälsobedömningar av vanligt förekommande ti

 • Vardagsfysik G1N Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 19

  Kursen vänder sig till dig som vill ha en orientering över grundläggande fysik. Du studerar ett antal vardagsfenomen med anknytning till mekanik, vågrörelse, el

 • Introduktion till digital grafisk design G1N Start v.45, Programkurs, 100%, ht 19

  I denna kurs får du lära dig grunderna i att skapa digital tvådimensionell grafisk design. Du kommer att få arbeta med bildbehandling, samt skapa bilder med hjä

 • Kreativt skrivande I G1N Start v.36, Programkurs, 50%, ht 19

  Kursen hjälper dig att öva din förmåga att uttrycka dig skriftligt inom olika skönlitterära genrer.

 • Publikationer

  Publications

 • Styrkefokuserat ledarskap - Verktyg för ledare som vill tillvarata medarbetarnas potential

  Kursen Styrkefokuserat ledarskap vid Högskolan i Skövde ger dig verktygen för att öka arbetsglädje, prestation och effektivitet hos dina medarbetare.

 • Animeringstekniker II G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 20

  I denna kurs får du fokusera på att just förmedla olika sinnesstämningar genom digitala figurer som befinner sig i olika situationer.

 • Klinisk biomedicin II G2F Start v.45/14, Programkurs, 25%, ht 19/vt 20

  Kursens huvudsakliga innehåll är klinisk tillämpning av biomedicinska kunskaper.

 • Företagsledning i butik I G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 20

  Kursen är utformad för blivande butikschefer och belyser väsentligheter för att han/hon skall kunna utvecklas tillsammans med sina medarbetare.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö