• Alla (982)
 • Program (70)
 • Kurser (1000)
 • Personal (529)
 • Filer (993)
 • Högskolans examina

  Lista över vilka examina som Högskolan i Skövde utfärdar samt den lokala examensordningen.

 • Ansökan till utbytesstudier

  ansökan och urval utlandsstudier

 • Vanliga frågor – FAQ

  FAQ utlandsstudier tips vanliga frågor och svar

 • Restplatser

  Vill du söka en restplats? Här hittar du viktig information!

 • Utresande studenter berättar

  utresande studenter berättar intervjuer

 • Teknik och datorkunskaper

  För att klara av högskolestudier oavsett studieform och studietakt krävs vissa grundläggande datorkunskaper. Här får du veta vilka dessa är. Högskolan i Skövde

 • Socialpsykologiskt program

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

 • Webbutvecklare - programmering

  Webbutvecklare – Lär dig kombinera design och programmering för bra webbdesign. Hantera både det som användarna ser och tekniken bakom med unik spetskompetens.

 • IT - User Experience Design

  En utbildning för dig som är mer intresserad av nyttan, upplevelsen och känslan hos en produkt än tekniken som får produkten att fungera.

 • Sjuksköterskeprogrammet

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan.

 • Butikschefsprogrammet 180 HP

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • Fredrik Lundell
  Institutionen för handel och företagande
  Adjunkt i företagsekonomi
  E-post: fredrik.lundell@his.se
  Arbete: 0500-448721
  Rum: E334
 • Söka metodböcker

  Högskolebiblioteket har litteratur som du kan behöva för att lära dig och beskriva den/de metod/er du använder i din undersökning.

 • Förebyggande av riskbeteenden genom dataspel

  Projektet ska identifiera hur sexuell grooming genomförs och utvecklas på sociala medier/internet. Utveckla en vetenskapligt baserad prototyp för ett datapel.

 • Matthew Herring
  Institutionen för biovetenskap
  Forskningsassistent
  E-post: matthew.herring@his.se
  Arbete: 0500-448614
  Rum: G3311
 • Behörighet och antagning

  För att bli forskarstuderande krävs att du dels blir antagen till forskarutbildningen och dels har en anställning som finansierar studierna.

 • Forskning: Bröstcancerforskning vid Högskolan i Skövde

  Vid Högskolan i Skövde pågår kontinuerligt forskning om ämnet bröstcancer, vilka risker som finns, och hur livet för en drabbad kan underlättas.

 • Data Science masterprogram, 120 hp

  Data Science master – en master i big data. Få kunskaper om stora mängder komplex data som hjälper dig stödja beslutsfattare. Högskolan i Skövde

 • Data Science magisterprogram, 60 hp

  Data Science – en datautbildning för dig som vill kunna hantera en växande mängd komplex data i samhället för att stödja beslutsfattare. Högskolan i Skövde

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Ingenjörsprojekt II: Maskin G1F Start v.11, Programkurs, 50%, vt 18

  Ingenjörsprojekt II: Maskin G1F

 • Tillämpad FEM I G1F Start v.07, Programkurs, 50%, vt 18

  Tillämpad FEM I G1F

 • Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N Start v.03, Fristående kurs, 25%, vt 18

  Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N

 • Data Mining A1N Start v.44, Programkurs, 50%, ht 17

  Data Mining A1N

 • Dataanalys, Forskarnivå Start v.44, Fristående kurs, 40%, ht 17

  Kursen introducerar avancerade tekniker för att undersöka och analysera data.

 • Forskningsetik, Forskarnivå Start v.36, Fristående kurs, 20%, ht 18

  Denna kurs utforskar praktiska och teoretiska etiska ramverk för forskning.

 • Vetenskaplig workshop I, Forskarnivå Start v.36, Fristående kurs, 20%, ht 18

  Kursen tränar den forskarstuderande att själv presentera forskning samt att ge konstruktiv feedback till andras forskningsarbeten.

 • Examensarbete i företagsekonomi A1E Start v.14, Programkurs, 100%, vt 19

  Examensarbete i företagsekonomi A1E

 • Att skriva vetenskaplig uppsats G2F Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 19

  Att skriva vetenskaplig uppsats G2F

 • Ljudberättande G1F Start v.14, Programkurs, 100%, vt 19

  Kursen vänder sig till dig som vill ha grundläggande kunskaper inom ljudberättande.

 • Pedagogiska processer i yrkesutbildning G2F Start v.36, Programkurs, 50%, ht 18

  Kursen syfte är att ge ett helhetsperspektiv på yrkesutbildning och dess villkor. I kursen behandlas ett innehåll om vetenskapsteori och relationen mellan veten

 • Serious games - forskning och utveckling A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen ger dig en överblick över forskningsfronten inom serious games och visar på praktiska tillämpningar inom området.

 • Skisstekniker för konceptgrafik G1F Start v.36, Programkurs, 100%, ht 18

  Här studerar du företeelser som genom tiderna påverkat måleriets utseende stilmässigt och ges möjlighet att koppla dessa till praktiskt arbete med digital konce

 • Social påverkan G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen lägger tonvikt på klassisk teori och forskning kring attityders och normers inflytande över oss, och hur socialpsykologins utveckling delvis kan följas genom denna forsknings framåtskridande inom både sociologin och psykologin.

 • 3D-modellering för spelproduktion II G1F Start v.13, Programkurs, 100%, vt 17

  Den här kursen vänder sig till dig som vill ta fram högupplösta 3D-modeller för spel- och filmproduktion.

 • Amning och bröstmjölk G2F Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 18

  Kursen ger dig fördjupade kunskaper i det som rör amning och bröstmjölk från en rad olika infallsvinklar och problemställningar.

 • Animeringsprojekt G1F Start v.44, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 17

  I kursen blandas teoretiska kunskaper med praktiskt animationsutvecklingsarbete för att skapa en konceptfilm.

 • Animeringstekniker II G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  I denna kurs får du fokusera på att just förmedla olika sinnesstämningar genom digitala figurer som befinner sig i olika situationer.

 • Samspel i grupp G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Är du intresserad av att veta mer om grupper och dess dynamik? Då är detta kursen för dig. Kursen tar bl a upp individen och dennes förhållande till och i gruppen samt relationer mellan olika grupper.

 • Samtida forskning i kognitiv neurovetenskap G2F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 18

  I denna kurs presenteras samtida forskning i kognitiv neurovetenskap. Detta sker genom forskningspresentationer av såväl inbjudna externa forskare som forskare

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö