• Alla (982)
 • Program (70)
 • Kurser (323)
 • Personal (543)
 • Filer (992)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Business Process Management G1F Start v.36, Programkurs, 50%, ht 18

  Kursen undersöker hur affärsprocesser kan representeras och hur deras prestanda kan analyseras genom att utnyttja simuleringar.

 • Butikens omvärld G1N Start v.46, Programkurs, 50%, ht 18

  Det här kursen är anpassad till butikschefsprogrammet vid Högskolan i Skövde och ger studenter relevanta insikter i prissättning mekanismer samt en grundläggand

 • Byggprojekt I G1N Start v.23, Sommarkurs, 75%, ht 18

  Det här är en verksamhetsförlagd sommarkurs för byggingenjörerna på Högskolan i Skövde och genomförs genom arbete i ett praktiskt byggprojekt.

 • CAD 1 för tekniker G1N Start v.48, Programkurs, 25%, ht 18

  CAD 1 för tekniker G1N

 • CAD I: Introduktion G1N Start v.44/20, Fristående kurs/Programkurs, 33/50%, ht 18/vt 19

  CAD I: Introduktion G1N

 • CAD III G1F Start v.40, Programkurs, 50%, ht 18

  CAD III G1F

 • Cellbiologi G1N Start v.46, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Inblick i hur cellen är uppbyggd, hur cellens organ fungerar, vilka kemiska komponenter som är viktiga för cellen samt hur olika cellprocesser sker.

 • Cellsignalering G1F Start v.46, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Kursen ger dig fördjupade kunskaper om grundläggande cellbiologiska mekanismer och principer.

 • Competensus - Introduktion till Leanfilosofi G1N Start v.36/46, Fristående kurs, 25%, ht 18

  Competensus - Introduktion till Leanfilosofi G1N

 • Corporate Social Responsibility G1F Start v.46, Programkurs, 50%, ht 18

  Corporate Social Responsibility G1F

 • Data Mining A1N Start v.46, Programkurs, 50%, ht 18

  Kursen ger dig teoretisk kunskap om data mining, såväl som praktisk erfarenhet i att applicera data mining-algoritmer.

 • Databaskonstruktion G1F Start v.36, Programkurs, 25/50%, ht 18

  Kursen fokuserar på teknologier som behövs för att skapa avancerade databasapplikationer.

 • Datadrivet beslutsfattande A1F Start v.36, Programkurs, 50%, ht 18

  Kursen belyser användbarhetsaspekter vid design av datadrivna beslutsstödssystem.

 • Datakommunikation - Introduktion G1N Start v.46/04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18/vt 19

  Den här kursen ger dig en genomgång av de grundläggande tekniker och protokoll du behöver kunna för att förstå hur ett större nätverk såsom internet kan fungera

 • Datakommunikation - Routing och Switching G1F Start v.36, Programkurs, 25%, ht 18

  Datakommunikation - Routing och Switching G1F

 • Datorbaserad ljud- och musikproduktion G1N Start v.46, Programkurs, 100%, ht 18

  Datorbaserad ljud- och musikproduktion G1N

 • Datorgrafik G1N Start v.46, Programkurs, 50%, ht 18

  Har du funderat på vad populära ord som används inom datorgrafik och spel egentligen innebär? Den här kursen ger kunskap om datorgrafikens tekniska grunder och

 • Datorns grunder G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Kursen berör grunder kring datorer såsom datorns historia, dess vetenskapliga grund, hårdvara, operativsystem och grundläggande nätverkskoncept.

 • Designmetodik II G2F Start v.48, Programkurs, 50%, ht 18

  Designmetodik II G2F

 • Det normala barnafödandet A1N Start v.44, Programkurs, 100%, ht 18

  I kursen fokuseras det normala barnafödandet (barnafödande innefattar graviditet, förlossning och tiden därefter) utifrån kvinnans och familjens perspektiv.

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö