• Alla (985)
 • Program (65)
 • Kurser (277)
 • Personal (536)
 • Filer (995)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Säljteknik och butikskommunikation G1F Start v.13, Programkurs, 50%, vt 18

  I den här kursen studerar du hur personlig försäljning och kundinteraktion kan få kunden att intressera sig för säljarens varor och leda affären till avslut.

 • Talteori och kryptografi G1N Start v.05, Fristående kurs, 25%, vt 18

  Kursen tar upp klassiska kryptografitekniker och öppen nyckelsystem tillsammans med den matematik som ligger till grund.

 • Tillämpad hälsopsykologi G1F Start v.03, Programkurs, 100%, vt 18

  Kursen syftar till att undersöka psykologiska faktorers påverkan på hälsa och sjukdom.

 • Engelska / Akademiskt skrivande G1N Start v.13, Fristående kurs, 50%, vt 18

  Kursen tränar tillämpning av de allmänna skrivkonventioner som gäller vid akademiskt skrivande. Du får träning i grammatik, fraseologi och ordförråd för formell

 • Kommunikation och coachning: Negativ livsstilsförändring G1F Start v.03, Fristående kurs, 25%, vt 18

  Mötet med människor är centralt för den som i yrkeslivet arbetar med vägledning och rådgivning. I det professionella samtalet är dialogen ledarens starkaste arb

 • Kommunikation och coachning: Positiv livsstilsförändring G1F Start v.03, Fristående kurs, 25%, vt 18

  Mötet med människor är centralt för den som i yrkeslivet arbetar med vägledning och rådgivning. I det professionella samtalet är dialogen ledarens starkaste arb

 • Kommunikation och samtalsmetodik G1N Start v.03/36, Fristående kurs, 25%, vt 18/ht 18

  Varför fungerar samtal mellan människor ibland på ett öppet och positivt vis och varför uppstår det ibland svårigheter, osäkerhet och missförstånd?

 • Metoder och verktyg inom Lean Produktion G1F Start v.14, Fristående kurs, 75%, vt 18

  I denna Lean-kurs kommer du att i en fysisk simuleringsmiljö få arbeta med problemlösning och förbättringar av ett taktstyrt produktionsflöde.

 • Minikonferens i positiv psykologi G1F Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 25%, vt 18

  Kursen innehåller en genomgång av de viktigaste teorierna inom kognitiv neurovetenskap, speciellt positiv psykologi.

 • Positiv psykologi och välbefinnande G1N Start v.13, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 18

  Den här kursen ger dig en introduktion till området positiv psykologi. Det är ett nytt område inom vetenskapen som studerar lycka, subjektivt välbefinnande, män

 • Produktions- och logistiksimulering 1 G1N Start v.03, Programkurs, 50%, vt 18

  Skaffa dig grundläggande kunskaper inom flödessimulering och förståelse för hur det kan användas för att modellera olika system.

 • Projekt i spelutveckling II - ljud G1F Start v.13, Programkurs, 100%, vt 18

  I detta projekt får du möjlighet att skapa ett 3D spel i en genre som bestäms av projektgruppen.

 • Projekt i spelutveckling I - Game writing G1F Start v.03, Programkurs, 100%, vt 18

  Projekt i spelutveckling I ger färdigheter inom området dataspelsutveckling. I kursen ingår att lära sig samarbeta med andra discipliner inom dataspelsutvecklin

 • Projekt i spelutveckling I - grafik G1F Start v.03, Programkurs, 100%, vt 18

  Projekt i spelutveckling I ger färdigheter inom området dataspelsutveckling. I kursen ingår att lära sig samarbeta med andra discipliner inom dataspelsutvecklin

 • Projekt i spelutveckling I - musik G1F Start v.03, Programkurs, 100%, vt 18

  I kursen ingår att lära sig samarbeta med andra discipliner inom dataspelsutveckling mot ett gemensamt mål.

 • Ljudberättande G1F Start v.13, Programkurs, 100%, vt 18

  Kursen vänder sig till dig som vill ha grundläggande kunskaper inom ljudberättande.

 • Animeringstekniker II G1F Start v.08, Programkurs, 100%, vt 18

  I denna kurs får du fokusera på att just förmedla olika sinnesstämningar genom digitala figurer som befinner sig i olika situationer.

 • Arbetssätt inom kognitiv neurovetenskap: metodik och statistik G2F Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 25%, vt 18

  Denna kurs behandlar vetenskapligt arbetssätt, metod och statistik inom kognitiv neurovetenskap.

 • Att vara tonårspojke i Sverige på 2000-talet G1F Start v.13, Fristående kurs/Programkurs, 50/100%, vt 18

  Hur ser tonårskillars Internetanvändning ut? Hur ser de krav ut som ställs på en tonårspojke utifrån de genuskonstruktioner som finns i samhället idag och vad i

 • Bioinformatik - forskningsprocessen A1F Start v.13, Programkurs, 50%, vt 18

  Den här kursen handlar om aktuell forskning inom bioinformatik. Under kursen behandlas också allmänt hur forsknings- och utvecklingsarbete går till.

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö