• Alla (977)
 • Program (70)
 • Kurser (249)
 • Personal (530)
 • Filer (992)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Human anatomi och fysiologi G1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  Kursen innehåller grunderna till människokroppens anatomi och fysiologiska funktion.

 • Humangenetik G1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i humangenetik inklusive det humana genomets struktur och funktion.

 • Patofysiologi G2F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Kursen ger dig kunskaper och förståelse för hur störningar i människans fysiologiska funktion kan leda till sjukdomar.

 • Fysik för tekniker 2 G1N Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  Fysik för tekniker 2 G1N

 • Fysik för tekniker 3 G1N Start v.14, Fristående kurs, 50%, vt 19

  Fysik för tekniker 3 G1N

 • Introduktion till detaljhandel G1N Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  Introduktion till detaljhandel G1N

 • Ingenjörsprojekt II: Design G1F Start v.12, Programkurs, 50%, vt 19

  Ingenjörsprojekt II: Design G1F

 • Examensarbete i informationsteknologi med inriktning mot User Experience Design G2E Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  I denna kurs arbetar studenten med en ämnesfördjupning i form av ett självständigt arbete inom huvudområdet för sin utbildning på grundnivå.

 • Informationssäkerhet - nätverkssäkerhet G1F Start v.14, Programkurs, 50%, vt 19

  Ger fördjupade kunskaper inom området nätverkssäkerhet med betoning på autentisering, behörighetstilldelning samt underhåll av säkrade nätverk.

 • Nätverks- och systemadministration - vetenskapliga metoder G2F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  Att utbilda studenten inom hur intervjuer, enkäter och experiment utförs inom IT, förbereder studenten inför examensarbete inom området.

 • Objektorienterad programmering G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter inom objektorienterad programmering, objektorienterad design och inom Programmeringsspråket Java.

 • Programmering för Big Data A1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  Kursen lär dej om principerna för vanliga ramverk för dataanalys i storskaliga datamängder.

 • Scriptprogrammering G1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  I kursen får du kunskaper om olika typer av scriptspråk och du får lära dig att använda scriptspråket Perl.

 • Software Engineering G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  Software Engineering G1F

 • Virtualisering, moln och lagring G2F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  Kursen ger inblick i hur virtualiseringsmiljöer är uppbyggda i både små och stora miljöer samt i molntjänster.

 • Examensarbete i kognitiv neurovetenskap A1E Start v.04, Programkurs, 100%, vt 19

  I denna kurs arbetar studenten med en ämnesfördjupning i form av ett självständigt arbete inom huvudområdet för sin utbildning på avancerad nivå.

 • Förändrade medvetandetillstånd G1F Start v.19, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  Den här kursen innehåller föreläsningar om teori och forskning kring förändrade medvetandetillstånd.

 • Positiv psykologi och välbefinnande G1N Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  Den här kursen ger dig en introduktion till området positiv psykologi.

 • Psykologi som vetenskaplig disciplin: grunder och delområden G1N Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  I denna kurs studerar du alla de delområden som förekommer inom vanlig psykologi, men med skillnaden att de studeras utifrån ett biologiskt perspektiv.

 • Mikrobiologi G1N Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Du får grundläggande kunskaper inom fältet mikrobiologi och initialt studera områden som mikroorganismers funktion, tillväxt, metabolism och metabol reglering.

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö