• Alla (979)
 • Program (70)
 • Kurser (260)
 • Personal (544)
 • Filer (992)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Projekt i spelutveckling I - musik G1F Start v.04, Programkurs, 100%, vt 19

  I kursen ingår att lära sig samarbeta med andra discipliner inom dataspelsutveckling mot ett gemensamt mål.

 • Ljudberättande G1F Start v.14, Programkurs, 100%, vt 19

  Kursen vänder sig till dig som vill ha grundläggande kunskaper inom ljudberättande.

 • Talteori och kryptografi G1N Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 19

  Kursen tar upp klassiska kryptografitekniker och öppen nyckelsystem tillsammans med den matematik som ligger till grund.

 • Databassystem G1N Start v.04/14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Vill du lära dig hur databaser fungerar och hur olika tekniker kan tillämpas för att lagra eller söka efter information i databaser och XML-dokument?

 • Datakommunikation - Introduktion G1N Start v.46/04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18/vt 19

  Den här kursen ger dig en genomgång av de grundläggande tekniker och protokoll du behöver kunna för att förstå hur ett större nätverk såsom internet kan fungera

 • Praktisk retorik G1N Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 19

  Det är svårt att leva ett helt liv utan att ibland ställas inför uppgiften att tala eller ge muntliga presentationer i en eller annan form.

 • Kemi 1, behörighetsgivande kurs Start v.23/04, Programkurs/Sommarkurs, 50%, ht 18/vt 19

  Under kursen kommer vi bland annat att gå igenom hur atomer bygger upp kemiska ämnen, hur och varför kemiska reaktioner sker samt hur man kan beräkna detta.

 • Analys av NGS-data 1 A1N Start v.36/04, Fristående kurs/Programkurs, 25/100%, ht 18/vt 19

  Vi går igenom NGS med dess möjligheter och begränsningar samt en introduktion till hur data ska analyseras för att ge ett så tillförlitligt resultat som möjligt

 • Bioinformatisk analys med R A1N Start v.46/04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18/vt 19

  Du får lära dig grunderna i R såsom datatyper, funktioner, statistik och visualisering, samt på ett avancerat sätt applicera kunskaperna på olika typer av data.

 • Effektiva arbetsplatser G2F Start v.40/08, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18/vt 19

  Effektiva arbetsplatser G2F

 • Fysik för tekniker 3 G1N Start v.14, Fristående kurs, 50%, vt 19

  Fysik för tekniker 3 G1N

 • Introduktion till detaljhandel G1N Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  Introduktion till detaljhandel G1N

 • Ingenjörsprojekt II: Design G1F Start v.12, Programkurs, 50%, vt 19

  Ingenjörsprojekt II: Design G1F

 • Examensarbete i informationsteknologi med inriktning mot User Experience Design G2E Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  I denna kurs arbetar studenten med en ämnesfördjupning i form av ett självständigt arbete inom huvudområdet för sin utbildning på grundnivå.

 • Informationssäkerhet - nätverkssäkerhet G1F Start v.14, Programkurs, 50%, vt 19

  Ger fördjupade kunskaper inom området nätverkssäkerhet med betoning på autentisering, behörighetstilldelning samt underhåll av säkrade nätverk.

 • Nätverks- och systemadministration - vetenskapliga metoder G2F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  Att utbilda studenten inom hur intervjuer, enkäter och experiment utförs inom IT, förbereder studenten inför examensarbete inom området.

 • Objektorienterad programmering G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter inom objektorienterad programmering, objektorienterad design och inom Programmeringsspråket Java.

 • Programmering för Big Data A1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  Kursen lär dej om principerna för vanliga ramverk för dataanalys i storskaliga datamängder.

 • Scriptprogrammering G1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  I kursen får du kunskaper om olika typer av scriptspråk och du får lära dig att använda scriptspråket Perl.

 • Software Engineering G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  Software Engineering G1F

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö