• Alla (905)
 • Program (50)
 • Kurser (132)
 • Personal (10)
 • Filer (65)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Engelska: Skriftlig kommunikation för internationell handel G1N Start v.14, Fristående kurs, 25%, vt 19

  Engelska: Skriftlig kommunikation för internationell handel G1N

 • IT och hälsa II G2F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  IT och hälsa II G2F

 • Kultur och hälsa i ett globalt perspektiv G1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  Kultur och hälsa i ett globalt perspektiv G1F

 • IT och hälsa G1F Start v.19, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  IT och hälsa G1F

 • CAD I: Introduktion G1N Start v.44/20, Fristående kurs/Programkurs, 33/50%, ht 18/vt 19

  CAD I: Introduktion G1N

 • Kommunikation för ledare G1N Start v.46/04, Fristående kurs, 25/50%, ht 18/vt 19

  I den här kursen studerar du kommunikation mellan människor, svåra samtal och konflikthantering ur ett ledarskapsperspektiv.

 • Projektstudier i nya medier II G2F Start v.23/36/04, Fristående kurs/Sommarkurs, 50/100%, ht 18/vt 19

  Kursen syftar till fördjupning inom studentens inriktning i nya medier. Kursen innehåller självständigt gestaltande projektarbete gentemot en extern part.

 • Underhållsteknik för tekniker G1F Start v.14, Fristående kurs, 50%, vt 19

  Underhållsteknik för tekniker G1F

 • Examensarbete i molekylärbiologi A1E Start v.36, Fristående kurs, 100%, ht 18

  Examensarbete i molekylärbiologi A1E

 • Systembiologi A1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Kursen ger dig kunskaper för att förstå komplexa biologiska system. Exempelvis lär du dig att skapa grafiska modeller som kan analyseras med olika verktyg.

 • Multivariat biologisk analys med R A1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Multivariat analys inkluderar olika metoder för att analysera flera variabler samtidigt.

 • Ergonomisimulering A1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Hur ergonomisimulering kan användas för att utvärdera och förbättra produkters och arbetsplatsers fysiska ergonomi i en virtuell produktframtagningsprocess.

 • Industriellt projekt inom automatiseringsteknik G1F Start v.16, Fristående kurs, 75%, vt 19

  Industriellt projekt inom automatiseringsteknik G1F

 • Patofysiologi G2F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Kursen ger dig kunskaper och förståelse för hur störningar i människans fysiologiska funktion kan leda till sjukdomar.

 • Databassystem G1N Start v.04/14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Vill du lära dig hur databaser fungerar och hur olika tekniker kan tillämpas för att lagra eller söka efter information i databaser och XML-dokument?

 • Psykologi som vetenskaplig disciplin: grunder och delområden G1N Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  I denna kurs studerar du alla de delområden som förekommer inom vanlig psykologi, men med skillnaden att de studeras utifrån ett biologiskt perspektiv.

 • Arbetssätt inom kognitiv neurovetenskap: metodik och statistik G2F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 25%, vt 19

  Denna kurs behandlar vetenskapligt arbetssätt, metod och statistik inom kognitiv neurovetenskap.

 • Mikrobiologi G1N Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Du får grundläggande kunskaper inom fältet mikrobiologi och initialt studera områden som mikroorganismers funktion, tillväxt, metabolism och metabol reglering.

 • Hälsofrämjande arbete G2F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Hälsofrämjande arbete G2F

 • Fysisk aktivitet, nutrition och hälsopromotion II G1F Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 19

  Kursen består av studier kring hälsopromotiva teorier som kan användas inom hälsopromotion för att förebygga optimal nutrition och fysisk aktivitet.

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö