• Alla (979)
 • Program (70)
 • Kurser (1000)
 • Personal (545)
 • Filer (995)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Biologi 2, behörighetsgivande kurs Start v.46, Programkurs, 50%, ht 18

  Biologi 2, behörighetsgivande kurs

 • Biologi A, behörighetsgivande kurs X Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Syftet med kursen är att inför högskolestudier ge de förkunskaper som motsvarar gymnasieskolans kurs Biologi A.

 • Biologi B, behörighetsgivande kurs X Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen ger förkunskaper inför högskolestudier som motsvarar gymnasieskolans kurs Biologi B och förbereder dig inför högskolestudier.

 • Biologiska data och GIS G1F Start v.46, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Biologiska data och GIS G1F

 • Biologiska indikatorer och naturvärdesbedömningar G2F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Biologiska indikatorer och naturvärdesbedömningar G2F

 • Biologiska livsformer G1N Start v.36, Programkurs, 100%, ht 18

  Biologiska livsformer G1N

 • Biomarkörer - analys av data A1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Kursen ger studenter de verktyg de behöver för att arbeta med storskalig data och ur denna datamängd lära sig att identifiera och verifiera biomarkörer.

 • Biomarkörer inom molekylär medicin A1N Start v.46, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Hur biomarkörer används som diagnostiska, prediktiva och prognostiska markörer inom olika sjukdomsområden och att övervaka och monitorera förändringar i miljön.

 • Biomedicinska fallstudier G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Kursen vänder sig till dig som vill få inblick i det biomedicinska forskningsfältet genom fallstudier inom biomedicin.

 • Biomimik G1F Start v.13, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 18

  Biomimik G1F

 • Biomimik G1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Kursen kommer att ge grundläggande kunskap om biomimik.

 • Biostatistik A1N Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 25%, vt 17

  Kursen ger kunskaper i försöksplanering och statistik för experimentella vetenskaper med biologiska exempel som grund.

 • Biostatistik G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen ger kunskaper i försöksplanering och statistik för experimentella vetenskaper med biologiska exempel som grund.

 • Biovetenskaplig metodik och design G1F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i statistik med tillämpning inom området biovetenskap.

 • Biovetenskaplig metodik och design G1F Start v.35, Programkurs, 50%, ht 17

  Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i statistik med tillämpning inom området biovetenskap.

 • Biovetenskapliga fallstudier G1N Start v.35, Programkurs, 50%, ht 17

  Kursen vänder sig till dig som vill få inblick i de olika biovetenskapliga forskningsfälten genom fallstudier inom ekologi, biomedicin och molekylärbiologi.

 • Business Intelligence - aktuella trender G2F Start v.46, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Business Intelligence – aktuella trender G2F

 • Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 19

  Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N

 • Business Intelligence - praktisk analys G1F Start v.36, Programkurs, 50%, ht 18

  Business Intelligence - praktisk analys G1F

 • Business Intelligence A1F Start v.46, Programkurs, 50%, ht 18

  Framväxten av Business Intelligence och dess olika användningsområden samt att skapa en Business Intelligence-lösning för ostrukturerad data.

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö