• Alla (976)
 • Program (70)
 • Kurser (226)
 • Personal (539)
 • Filer (997)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Evolutionspsykologi G1F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 19

  Kursen inkluderar både teoretiska diskussioner och presentation av empirisk evidens rörande ämnen inom evolutionsbiologi och evolutionspsykologi.

 • Examensarbete i integrerad produktutveckling G2E Start v.04/36, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19/ht 19

  Examensarbete i integrerad produktutveckling G2E

 • Examensarbete i omvårdnad - diabetessjuksköterska A1E Start v.45, Programkurs, 50%, ht 19

  Examensarbete i omvårdnad - diabetessjuksköterska A1E

 • Examensarbete i produktionsteknik G2E Start v.04/36, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19/ht 19

  Kursen är en avslutande del av utbildningen och ska ge studenten träning i att använda och integrera förvärvade kunskaper för att lösa ingenjörsmässiga problem.

 • Examensarbete i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa A1E Start v.51, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 19

  I den här kursen genomför du ett vetenskapligt arbete med fördjuping inom valt problemområde med betydelse för specialistsjuksköterske-/barnmorskeprofessionen u

 • Experimentell design och dataanalys inom biovetenskap A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 19

  Kursen ger kunskap i försöksplanering samt analys av data inom biovetenskap.

 • Experimentella ljudvärldar G1F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 19

  Kursen experimentella ljudvärldar vänder sig till dig som vill arbeta med experimentella metoder för att skapa spännande ljudvärldar och experimentell musik.

 • Experimentella metoder och design inom biovetenskap A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 19

  Kursens mål är att ge kunskaper om de olika tekniker som används inom det biovetenskapliga vetenskapsområdet.

 • Experimentellt spelberättande G2F Start v.36, Programkurs, 100%, ht 19

  Hur kan berättelser formas i ett interagerbart medium? I denna kurs experimenterar vi med olika typer av narrativ i dataspel. Under kursens gång kommer ett anta

 • Externredovisning I G1N Start v.04/36, Fristående kurs/Programkurs, 25/50%, vt 19/ht 19

  Externredovisning I G1N

 • Externredovisning II G1F Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Under kursens gång kommer vi att diskutera hur resultatreglering kan gå till i företag. Vi kommer också gå igenom arbetet med framtagande av balans- och resulta

 • Externredovisning III G2F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Kursen ger en översikt över redovisningens traditioner, normer och teorigrunder i både Sverige och övriga delar av världen.

 • Farmakologi I G2F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Kursen vänder sig tll dig som söker avancerad kunskap och allmän förståelse för farmakologi. Du studerar allmän farmakologi med farmakodynamik och farmakokineti

 • Farmakologi II G2F Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Den här kursen erbjuder en fördjupad kunskap och förståelse för farmakologi. Du studerar b.la. effekter, användningsområden och biverkningar av läkemedel.

 • Folkhälsoarbete med inriktning mot barn och ungdomar i skolan G2F Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Kursen innehåller en fördjupning av teorier, modeller och metoder med betydelse för hälsofrämjande folkhälsoarbete inom skolhälsovård.

 • Framtidens folkhälsoutmaningar G2F Start v.51, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 19

  Framtidens folkhälsoutmaningar G2F

 • Fysik för ingenjörer II G1N Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 19

  Beräkningar inom grundläggande flerpartikel- samt fluidmekanik.

 • Fysik för ingenjörer IV G1N Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 19

  Syftet med kursen är att ge förståelse för mekaniska vågor och geometrisk optik för synligt ljus.

 • Fysik för ingenjörer VI G1N Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 19

  Beräkningar inom modern fysik med tonvikten lagd på relativitetsteori, kvantfysik och kärnfysik.

 • Fysik för tekniker 1 G1N Start v.46, Programkurs, 25%, ht 19

  Fysik för tekniker 1 G1N

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö