• Alla (905)
 • Program (50)
 • Kurser (132)
 • Personal (10)
 • Filer (65)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Scriptprogrammering G1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  I kursen får du kunskaper om olika typer av scriptspråk och du får lära dig att använda scriptspråket Perl.

 • Förskrivningsrätt för vissa läkemedel G2F Start v.17, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  Kursen innehåller allmän farmakologi, patofysiologi och klinisk farmakologi. Vi går också igenom författningskunskap och receptförskrivning av vissa läkemedel

 • Kriminalteknik i praktiken G1N Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 19

  Kriminalteknik i praktiken är en grundläggande kurs för dig som vill lära dig mer om hur kriminaltekniska metoder som fingeravtryck, DNA-analys, blodspårsanalys

 • Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N Start v.23/36/04, Fristående kurs/Sommarkurs, 50/75%, ht 18/vt 19

  Studenten ska kunna genomföra en forskningsförankrad behovsanalys och ta fram ett konceptunderlag för att sen ta fram prototyp.

 • Nationalekonomi 1 - mikroekonomi G1N Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Nationalekonomi 1 - mikroekonomi G1N

 • Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa A1N Start v.13, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa A1N

 • Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens och diabetes A1N Start v.36/06, Fristående kurs, 50%, ht 18/vt 19

  Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens och diabetes A1N

 • Examensarbete i omvårdnad A1E Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 19

  Det här är en kurs för dig som vill göra ditt examensarbete och fördjupa dig inom ämnet omvårdnad. Du kommer att arbeta med vetenskapliga resonemang och metoder

 • Engelska: Språkfärdighet G1N Start v.36/46/04, Fristående kurs, 50%, ht 18/vt 19

  Behöver du praktiska kunskaper i engelska? Denna kurs ger dig baskunskaper i grammatik, översättning, uttal, textförståelse och ordkunskap.

 • Engelska: Samtida engelskspråkig skönlitteratur G1N Start v.36/04, Fristående kurs, 25%, ht 18/vt 19

  Utveckla din muntliga och skriftliga språkfärdighet i engelska genom diskussion av ett antal romaner utgivna under 2000-talet.

 • Kvalitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N Start v.13, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Kvalitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N

 • Hälsa för alla - teoretiska ansatser A1N Start v.20, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Hälsa för alla - teoretiska ansatser A1N

 • Examensarbete i folkhälsovetenskap G2E Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  Examensarbete i folkhälsovetenskap G2E

 • Hälsosystem G1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  Hälsosystem G1F

 • Epidemiologi A1N Start v.10, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Epidemiologi A1N

 • Organisation och ledarskap I G1N Start v.36/04, Fristående kurs/Programkurs, 25/50%, ht 18/vt 19

  Den här kursen ger dig kunskaper i modern organisationsteori och hjälper dig att utveckla din förståelse för organisation och ledarskap.

 • Linux-administration G1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Vill du lära dig att administrera Linux-baserade serversystem? I kursen lär du dig hur Linux-system fungerar och hur de hanteras.

 • Effektiva produktionsflöden G1F Start v.48/04, Programkurs/Fristående kurs, 25/50%, ht 18/vt 19

  Effektiva produktionsflöden G1F

 • Statistik G1N Start v.36/04/14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18/vt 19

  Den här kursen ger dig en översikt över olika statistiska områden och verktyg. Exemplevis studerar du datainsamling, deskriptiv statistik, indexteori, demografi

 • Supply Chain Management - Affärsdriven logistik G1N Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 19

  I denna kurs behandlas samspelet mellan planeringsnivåerna i företag samt samarbete mellan företag i flödeskedjor. Kursen ger en helhetssyn på affärsdriven logi

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö