• Alla (962)
 • Program (50)
 • Kurser (143)
 • Personal (9)
 • Filer (66)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Kommunikation för ledare G1N Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 19

  I den här kursen studerar du kommunikation mellan människor, svåra samtal och konflikthantering ur ett ledarskapsperspektiv.

 • Ohälsa hos barn och ungdomar i skolan ur ett biomedicinskt perspektiv G2F Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Den här kursen ger dig ökade kunskaper i pediatrik med avseende på akuta och långvariga sjukdomstillstånd hos skolbarn.

 • Hållbar utveckling för ingenjörer I G1N Start v.16/36, Programkurs/Fristående kurs, 25/50%, vt 19/ht 19

  Hållbar utveckling för ingenjörer I G1N

 • IT och hälsa G1F Start v.19, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  IT och hälsa G1F

 • Kultur och hälsa i ett globalt perspektiv G1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  Kultur och hälsa i ett globalt perspektiv G1F

 • CAD I: Introduktion G1N Start v.20, Fristående kurs, 50%, vt 19

  CAD I: Introduktion G1N

 • IT och hälsa II G2F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  IT och hälsa II G2F

 • Examensarbete i automatiseringsteknik G2E Start v.04, Fristående kurs, 100%, vt 19

  Är du nästan färdig med dina studier inom automatiseringsteknik och vill du bevisa vad du kan? Då är examensarbetet ett naturligt steg.

 • Kriminalteknik i praktiken G1N Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 19

  Kriminalteknik i praktiken är en grundläggande kurs för dig som vill lära dig mer om hur kriminaltekniska metoder som fingeravtryck, DNA-analys, blodspårsanalys

 • Organisation och ledarskap I G1N Start v.04/36, Fristående kurs/Programkurs, 25/50%, vt 19/ht 19

  Den här kursen ger dig kunskaper i modern organisationsteori och hjälper dig att utveckla din förståelse för organisation och ledarskap.

 • Statistik G1N Start v.04/14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Den här kursen ger dig en översikt över olika statistiska områden och verktyg. Exemplevis studerar du datainsamling, deskriptiv statistik, indexteori, demografi

 • Supply Chain Management - Affärsdriven logistik G1N Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 19

  I denna kurs behandlas samspelet mellan planeringsnivåerna i företag samt samarbete mellan företag i flödeskedjor. Kursen ger en helhetssyn på affärsdriven logi

 • Förskrivningsrätt för vissa läkemedel G2F Start v.17, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  Kursen innehåller allmän farmakologi, patofysiologi och klinisk farmakologi. Vi går också igenom författningskunskap och receptförskrivning av vissa läkemedel

 • Examensarbete i omvårdnad A1E Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 19

  Det här är en kurs för dig som vill göra ditt examensarbete och fördjupa dig inom ämnet omvårdnad. Du kommer att arbeta med vetenskapliga resonemang och metoder

 • Examensarbete i omvårdnad G2E Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50/100%, vt 19

  Kursen vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper inom ämnet omvårdnad.

 • Epidemiologi A1N Start v.10, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Epidemiologi A1N

 • Hälsosystem G1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  Hälsosystem G1F

 • Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N Start v.04/24/36, Fristående kurs/Sommarkurs, 50/75%, vt 19/ht 19

  Studenten ska kunna genomföra en forskningsförankrad behovsanalys och ta fram ett konceptunderlag för att sen ta fram prototyp.

 • Engelska: Samtida engelskspråkig skönlitteratur G1N Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 19

  Utveckla din muntliga och skriftliga språkfärdighet i engelska genom diskussion av ett antal romaner utgivna under 2000-talet.

 • Engelska: Språkfärdighet G1N Start v.04/36/45, Fristående kurs, 50%, vt 19/ht 19

  Behöver du praktiska kunskaper i engelska? Denna kurs ger dig baskunskaper i grammatik, översättning, uttal, textförståelse och ordkunskap.

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö