• Alla (704)
 • Program (51)
 • Kurser (147)
 • Personal (9)
 • Filer (68)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Grundläggande programmering för matematiklärare G1N Start v.04, Fristående kurs, 12%, vt 19

  Grundläggande programmering för matematiklärare G1N

 • Databassystem G1N Start v.04/14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Vill du lära dig hur databaser fungerar och hur olika tekniker kan tillämpas för att lagra eller söka efter information i databaser och XML-dokument?

 • Competensus - Introduktion till Leanfilosofi G1N Start v.14, Fristående kurs, 50%, vt 19

  Competensus - Introduktion till Leanfilosofi G1N

 • Industriellt projekt inom automatiseringsteknik G1F Start v.16, Fristående kurs, 75%, vt 19

  Industriellt projekt inom automatiseringsteknik G1F

 • Multivariat biologisk analys med R A1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Multivariat analys inkluderar olika metoder för att analysera flera variabler samtidigt.

 • Mikrobiologi G1N Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Du får grundläggande kunskaper inom fältet mikrobiologi och initialt studera områden som mikroorganismers funktion, tillväxt, metabolism och metabol reglering.

 • Engelska: Språkfärdighet G1N Start v.04/36/45, Fristående kurs, 50%, vt 19/ht 19

  Behöver du praktiska kunskaper i engelska? Denna kurs ger dig baskunskaper i grammatik, översättning, uttal, textförståelse och ordkunskap.

 • Epidemiologi A1N Start v.10, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Epidemiologi A1N

 • Examensarbete i folkhälsovetenskap G2E Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  Examensarbete i folkhälsovetenskap G2E

 • Hälsa för alla - teoretiska ansatser A1N Start v.20, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Hälsa för alla - teoretiska ansatser A1N

 • Förskrivningsrätt för vissa läkemedel G2F Start v.17, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  Kursen innehåller allmän farmakologi, patofysiologi och klinisk farmakologi. Vi går också igenom författningskunskap och receptförskrivning av vissa läkemedel

 • Engelska: Samtida engelskspråkig skönlitteratur G1N Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 19

  Utveckla din muntliga och skriftliga språkfärdighet i engelska genom diskussion av ett antal romaner utgivna under 2000-talet.

 • Examensarbete i automatiseringsteknik G2E Start v.04, Fristående kurs, 100%, vt 19

  Är du nästan färdig med dina studier inom automatiseringsteknik och vill du bevisa vad du kan? Då är examensarbetet ett naturligt steg.

 • Informationssäkerhet - Introduktion G1N Start v.14/45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19/ht 19

  Informationssäkerhet - Introduktion G1N

 • Hälsosystem G1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  Hälsosystem G1F

 • Kvalitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N Start v.13, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Kvalitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N

 • Linux-administration G1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Vill du lära dig att administrera Linux-baserade serversystem? I kursen lär du dig hur Linux-system fungerar och hur de hanteras.

 • Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N Start v.04/24/36, Fristående kurs/Sommarkurs, 50/75%, vt 19/ht 19

  Studenten ska kunna genomföra en forskningsförankrad behovsanalys och ta fram ett konceptunderlag för att sen ta fram prototyp.

 • Kriminalteknik i praktiken G1N Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 19

  Kriminalteknik i praktiken är en grundläggande kurs för dig som vill lära dig mer om hur kriminaltekniska metoder som fingeravtryck, DNA-analys, blodspårsanalys

 • Statistik G1N Start v.04/14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Den här kursen ger dig en översikt över olika statistiska områden och verktyg. Exemplevis studerar du datainsamling, deskriptiv statistik, indexteori, demografi

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö