• Alla (961)
 • Program (75)
 • Kurser (651)
 • Personal (537)
 • Filer (0)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Data Mining A1N Start v.45, Programkurs, 50%, ht 19

  Kursen ger dig teoretisk kunskap om data mining, såväl som praktisk erfarenhet i att applicera data mining-algoritmer.

 • Data Warehousing - teknologier och metoder G1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 20

  Syftet med denna kurs är att ge en bred förståelse för data warehousing och business intelligence.

 • Databaskonstruktion G1F Start v.36, Programkurs, 25/50%, ht 19

  Kursen fokuserar på teknologier som behövs för att skapa avancerade databasapplikationer.

 • Databassystem G1N Start v.04/14, Programkurs, 50%, vt 20

  Vill du lära dig hur databaser fungerar och hur olika tekniker kan tillämpas för att lagra eller söka efter information i databaser och XML-dokument?

 • Datadrivet beslutsfattande A1F Start v.36, Programkurs, 50%, ht 19

  Kursen belyser användbarhetsaspekter vid design av datadrivna beslutsstödssystem.

 • Datakommunikation - Introduktion G1N Start v.45/04, Programkurs/Fristående kurs, 50%, ht 19/vt 20

  Den här kursen ger dig en genomgång av de grundläggande tekniker och protokoll du behöver kunna för att förstå hur ett större nätverk såsom internet kan fungera

 • Datakommunikation - Routing och Switching G1F Start v.36, Programkurs, 25%, ht 19

  Datakommunikation - Routing och Switching G1F

 • Datakommunikation - WAN-access G1F Start v.04, Programkurs, 20%, vt 20

  I den här kursen får du bland annat lära dig mer om metoder för WAN-access och nätverkssäkerhet, bland annat ACL.

 • Dataskydd och anonymitet A1N Start v.45, Programkurs, 50%, ht 19

  Kursen erbjuder överblick och förståelse av området dataskydd och anonymitet.

 • Datorbaserad ljud- och musikproduktion G1N Start v.45, Programkurs, 100%, ht 19

  Datorbaserad ljud- och musikproduktion G1N

 • Datorgrafik G1N Start v.45, Programkurs, 50%, ht 19

  Har du funderat på vad populära ord som används inom datorgrafik och spel egentligen innebär? Den här kursen ger kunskap om datorgrafikens tekniska grunder och

 • Datorintelligens A1N Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 40%, vt 20

  Datorintelligens A1N

 • Datorns grunder G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Kursen berör grunder kring datorer såsom datorns historia, dess vetenskapliga grund, hårdvara, operativsystem och grundläggande nätverkskoncept.

 • Datorstödd tillverkningsteknik för tekniker CAD-CAM G1F Start v.04, Programkurs, 60%, vt 20

  Datorstödd tillverkningsteknik för tekniker CAD-CAM G1F

 • Delaktighet och lärande G1F Start v.45/14, Programkurs, 100%, ht 19/vt 20

  Kursen behandlar och utvecklar delaktighet och lärande i olika skeden i livet.

 • Designmetodik I: Process och metod G1F Start v.08, Programkurs, 50%, vt 20

  Designmetodik I: Process och metod G1F

 • Designmetodik II G2F Start v.48, Programkurs, 50%, ht 19

  Designmetodik II G2F

 • Det normala barnafödandet A1N Start v.44, Programkurs, 100%, ht 19

  I kursen fokuseras det normala barnafödandet (barnafödande innefattar graviditet, förlossning och tiden därefter) utifrån kvinnans och familjens perspektiv.

 • Det normala barnafödandet A1N Start v.44, Programkurs, 100%, ht 19

  Det normala barnafödandet A1N

 • Dialogsystem för spel G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 20

  Kursen syftar till att ge studenten en övergripande förståelse för vilka komponenter som ingår i ett talat dialogsystem.

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö

Filter

Typ

Sortera

A-Ö