• Alla (979)
 • Program (70)
 • Kurser (260)
 • Personal (544)
 • Filer (992)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Ergonomisimulering A1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Hur ergonomisimulering kan användas för att utvärdera och förbättra produkters och arbetsplatsers fysiska ergonomi i en virtuell produktframtagningsprocess.

 • Modellering och optimering A1N Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Modellering och optimering A1N

 • Lärande och socialisation i arbetslivet G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  Lärande och socialisation i arbetslivet G1F

 • Statistik för ingenjörer I - grundkurs G1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 25%, vt 19

  Statistik för ingenjörer I - grundkurs G1F

 • Introduktion till spelvetenskap G1F Start v.19, Programkurs, 100%, vt 19

  Introduktion till spelvetenskap G1F

 • Human anatomi och fysiologi G1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  Kursen innehåller grunderna till människokroppens anatomi och fysiologiska funktion.

 • Humangenetik G1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i humangenetik inklusive det humana genomets struktur och funktion.

 • Patofysiologi G2F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Kursen ger dig kunskaper och förståelse för hur störningar i människans fysiologiska funktion kan leda till sjukdomar.

 • Fysik för tekniker 2 G1N Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  Fysik för tekniker 2 G1N

 • Industriell produktionsteknik G1N Start v.08, Programkurs, 50%, vt 19

  Industriell produktionsteknik G1N

 • CAD I: Introduktion G1N Start v.44/20, Fristående kurs/Programkurs, 33/50%, ht 18/vt 19

  CAD I: Introduktion G1N

 • Kommunikation för ledare G1N Start v.46/04, Fristående kurs, 25/50%, ht 18/vt 19

  I den här kursen studerar du kommunikation mellan människor, svåra samtal och konflikthantering ur ett ledarskapsperspektiv.

 • Kommunikation i omvårdnad G1F Start v.45/14, Programkurs, 50%, ht 18/vt 19

  Kursen behandlar omvårdnadsorienterad kommunikation som sker i möten och samtal mellan människor i vården. Kommunikation i olika skeden i livet berörs. Informat

 • Konstruktion med 3D-CAD G1N Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  Kursen behandlar bl.a. solidmodellering i 3D-CAD, metoder för bättre konstruktioner, ritteknik samt enklare rendering och animering.

 • Konsumentbeteende G1F Start v.04/14, Programkurs, 50%, vt 19

  Detta är en nischad och fördjupande kurs för att förstå marknadsföringens och butikschefens roll ur ett konsumentbeteendeperspektiv.

 • Metod, teori och praktisk tillämpning inom logistik G2F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  I kursen ges studenterna möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor som behövs för att de skall kunna skriva examensarbeten med god måluppfyllelse. Avsikten

 • Ohälsa hos barn och ungdomar i skolan ur ett biomedicinskt perspektiv G2F Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Den här kursen ger dig ökade kunskaper i pediatrik med avseende på akuta och långvariga sjukdomstillstånd hos skolbarn.

 • Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom II G1F Start v.35/04, Programkurs, 50%, ht 18/vt 19

  Kursen behandlar omvårdnad vid ohälsa och sjukdom i relation endokrina och neurologiska sjukdomar såsom diabetes och stroke.

 • Organisation och ledarskap II G1F Start v.36/14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18/vt 19

  I den här kursen studerar du ledarskap, strategi och processer som är tre centrala fenomen för att förstå vad som händer i organisationer.

 • Projekt i spelutveckling I - ljud G1F Start v.04, Programkurs, 100%, vt 19

  I kursen ingår att lära sig samarbeta med andra discipliner inom dataspelsutveckling mot ett gemensamt mål.

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö