• Alla (905)
 • Program (50)
 • Kurser (132)
 • Personal (10)
 • Filer (65)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Bioinformatiska koncept och metoder A1N Start v.36/04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18/vt 19

  En översikt över centrala problemställningar inom området, olika typer av data som analyseras samt vanligt förekommande metoder och program för analys av datan.

 • Bioinformatisk analys med Perl G1N Start v.36/14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18/vt 19

  Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter inom procedurell programmering med syfte att lösa bioinformatiska problem.

 • Hållbar utveckling för ingenjörer II G1F Start v.20, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Hållbar utveckling för ingenjörer II G1F

 • Evolution G1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Grundläggande och modern kunskap om evolution. Du får lära dig om evolutionära mekanismer, genetiska förutsättningar och hur evolutionära släktträd görs.

 • Biomimik G1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Kursen kommer att ge grundläggande kunskap om biomimik.

 • Engelska: Muntlig presentationsteknik G1N Start v.46/14, Fristående kurs, 50%, ht 18/vt 19

  Vill du känna dig mer säker när du ska presentera dina idéer muntligt på engelska i internationella sammanhang? Den här kursen ger dig handledning och övning i

 • Engelska: Andra världskriget i brittisk och amerikansk litteratur G1N Start v.36/04, Fristående kurs, 25%, ht 18/vt 19

  Engelska: Andra världskriget i brittisk och amerikansk litteratur G1N

 • Engelska: Affärsengelska G1N Start v.46/14, Fristående kurs, 50%, ht 18/vt 19

  I den här kursen får du tillfälle att träna på samt förbättra din engelska för att förbereda dig inför arbetslivet.

 • Hälsokommunikation och ledarskap II G2F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Hälsokommunikation och ledarskap II G2F

 • Organisation och ledarskap II G1F Start v.36/14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18/vt 19

  I den här kursen studerar du ledarskap, strategi och processer som är tre centrala fenomen för att förstå vad som händer i organisationer.

 • Examensarbete i informationsteknologi A1E Start v.04, Fristående kurs, 100%, vt 19

  Denna kurs vänder sig till dig som vill genomföra ditt examensarbete inom informationsteknologi.

 • Handelsrättslig översiktskurs G1N Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  I kursen ges en inledande orientering i den svenska rättsordningen. Traditionell juridisk metod introduceras, med särskild vikt vid juridisk informationssökning

 • Biomarkörer - analys av data A1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Kursen ger studenter de verktyg de behöver för att arbeta med storskalig data och ur denna datamängd lära sig att identifiera och verifiera biomarkörer.

 • Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre II A1F Start v.21, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  Kursen behandlar distriktssköterskans hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad avseende vuxna och äldre. Omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre tillämpas

 • Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning G2F Start v.36/04, Fristående kurs, 50%, ht 18/vt 19

  Kursen ger dig kunskaper för att handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning.

 • Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 19

  Vill du bli bättre på att leda projekt och få direkt användbara kunskaper på området? Den här kursen ger dig redskapen att bli en bättre projektledare.

 • Ingenjörsprojekt II: Produktion G1F Start v.12, Fristående kurs, 50%, vt 19

  Ingenjörsprojekt II: Produktion G1F

 • Effektiva arbetsplatser G2F Start v.40/08, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18/vt 19

  Effektiva arbetsplatser G2F

 • Att skriva vetenskaplig uppsats G2F Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 19

  Att skriva vetenskaplig uppsats G2F

 • Praktisk retorik G1N Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 19

  Det är svårt att leva ett helt liv utan att ibland ställas inför uppgiften att tala eller ge muntliga presentationer i en eller annan form.

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö