• Alla (704)
 • Program (51)
 • Kurser (147)
 • Personal (9)
 • Filer (68)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Nationalekonomi 1 - mikroekonomi G1N Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Nationalekonomi 1 - mikroekonomi G1N

 • Examensarbete i omvårdnad A1E Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 19

  Det här är en kurs för dig som vill göra ditt examensarbete och fördjupa dig inom ämnet omvårdnad. Du kommer att arbeta med vetenskapliga resonemang och metoder

 • Examensarbete i omvårdnad G2E Start v.04/35, Programkurs/Fristående kurs, 50/100%, vt 19/ht 19

  Kursen vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper inom ämnet omvårdnad.

 • Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens och diabetes A1N Start v.06/38, Fristående kurs, 50%, vt 19/ht 19

  Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens och diabetes A1N

 • Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa A1N Start v.13, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa A1N

 • Virtuella intelligenta maskiner A1N Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Studenterna lär sig om digital bildbehandling och algoritmer för artificiell intelligens som används för att demonstrera konceptet med digitala tvillingar.

 • Effektiva produktionsflöden G1F Start v.04/52, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19/ht 19

  Effektiva produktionsflöden G1F

 • Supply Chain Management - Affärsdriven logistik G1N Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 19

  I denna kurs behandlas samspelet mellan planeringsnivåerna i företag samt samarbete mellan företag i flödeskedjor. Kursen ger en helhetssyn på affärsdriven logi

 • Organisation och ledarskap II G1F Start v.14/45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19/ht 19

  I den här kursen studerar du ledarskap, strategi och processer som är tre centrala fenomen för att förstå vad som händer i organisationer.

 • Ekonomi- och verksamhetsstyrning G1F Start v.04/36, Programkurs/Fristående kurs, 50%, vt 19/ht 19

  Det här är en kurs för dig som redan läst grundkurs i ekonomistyrning och vill bygga på dina kunskaper inom området.

 • Engelska: Affärsengelska G1N Start v.14/45, Fristående kurs, 50%, vt 19/ht 19

  I den här kursen får du tillfälle att träna på samt förbättra din engelska för att förbereda dig inför arbetslivet.

 • Engelska: Andra världskriget i brittisk och amerikansk litteratur G1N Start v.04/36, Fristående kurs, 25%, vt 19/ht 19

  Engelska: Andra världskriget i brittisk och amerikansk litteratur G1N

 • Engelska: Muntlig presentationsteknik G1N Start v.14/45, Fristående kurs, 50%, vt 19/ht 19

  Vill du känna dig mer säker när du ska presentera dina idéer muntligt på engelska i internationella sammanhang? Den här kursen ger dig handledning och övning i

 • Biomimik G1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Kursen kommer att ge grundläggande kunskap om biomimik.

 • Evolution G1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Grundläggande och modern kunskap om evolution. Du får lära dig om evolutionära mekanismer, genetiska förutsättningar och hur evolutionära släktträd görs.

 • Hållbar utveckling för ingenjörer II G1F Start v.20, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Hållbar utveckling för ingenjörer II G1F

 • Examensarbete i integrerad produktutveckling G2E Start v.04/36, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19/ht 19

  Examensarbete i integrerad produktutveckling G2E

 • Hälsokommunikation och ledarskap II G2F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Hälsokommunikation och ledarskap II G2F

 • Examensarbete i produktionsteknik G2E Start v.04/36, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19/ht 19

  Kursen är en avslutande del av utbildningen och ska ge studenten träning i att använda och integrera förvärvade kunskaper för att lösa ingenjörsmässiga problem.

 • Handelsrättslig översiktskurs G1N Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  I kursen ges en inledande orientering i den svenska rättsordningen. Traditionell juridisk metod introduceras, med särskild vikt vid juridisk informationssökning

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö