• Alla (957)
 • Program (69)
 • Kurser (638)
 • Personal (560)
 • Filer (0)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

 • Byggproduktionsingenjör 180 hp

  Från och med hösten 2018 kan du läsa till byggproduktionsingenjör vid Högskolan i Skövde. Programmet är helt nytt och baseras på byggbranschens framtida behov.

 • Dataspelsutveckling - grafik

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik.

 • Data Science - magisterprogram

  Data Science – en datautbildning för dig som vill kunna hantera en växande mängd komplex data i samhället för att stödja beslutsfattare. Högskolan i Skövde

 • Data Science - masterprogram

  Data Science master – en master i big data. Få kunskaper om stora mängder komplex data som hjälper dig stödja beslutsfattare. Högskolan i Skövde

 • Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - masterprogram

  Programmet ger dig omfattande kunskaper och en unik kompetens inom integritetsfrågor, informationssäkerhet och cybersäkerhet.

 • Människa-robotinteraktion - masterprogram

  Programmet ger inte bara kunskaper inom interaktionsdesign och robotik utan fokuserar även på design och utvärdering av interaktionen mellan människor & robot.

 • Virtuell ergonomi och design - master

  Tycker du att ergonomi och användning är viktiga aspekter när nya produkter får sin design? Då är programmet för Virtuell ergonomi och design rätt för dig.

 • Intelligent automation - masterprogram

  Vill du ha en ledande roll i framtidens ”smarta fabrik” där digitalisering påverkar det dagliga arbetet för båda arbetsledning och operatörer?

 • Socialpsykologiskt program

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

 • Webbutvecklare - programmering

  Webbutvecklare – Lär dig kombinera design och programmering för bra webbdesign. Hantera både det som användarna ser och tekniken bakom med unik spetskompetens.

 • User Experience Design

  En utbildning för dig som är mer intresserad av nyttan, upplevelsen och känslan hos en produkt än tekniken som får produkten att fungera.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan.

 • Sjuksköterskeprogrammet

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter.

 • Butikschefsprogrammet 180 HP

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • Teknisk basutbildning

  Programmet fungerar som dörröppnare för dig som vill plugga på universitets- och högskolenivå. Efter ett drygt halvårs studier kan du söka dig vidare.

 • Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram

  Den medicinska utvecklingen med avancerad högteknologisk sjukvård ger möjlighet till infektionsprevention och bekämpning.

 • Högskoleingenjör - bred ingång

  Högskoleingenjör - bred ingång är den enda utbildningen i sitt slag i Sverige. Programmet har en stark koppling till arbetsmarknaden

 • Biomarkörer inom molekylär medicin - masterprogram

  Programmet Biomarkörer inom molekylär fokuserar främst på fördjupade och forskningsinriktade studier inom molekylärbiologi, bioinformatik och systembiologi.

 • Digitalt berättande: spel och kulturarv - magisterprogram

  I magisterprogrammet Digitalt berättande: spel och kulturarv arbetar du med att skapa berättelser och studerar hur dessa kan interageras i dataspel.

 • Dataspelsutveckling - design

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Distribuerade system G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 20

  I distribuerade system lär du dig hur datorer och program kan samarbeta och kommunicera över lokala nätverk och Internet.

 • Dramaturgi G1N Start v.14, Programkurs, 100%, vt 20

  I kursen Dramaturgi får du studera gestaltande framställning inom västerländsk dramatik och film. Studierna har ett historiskt perspektiv och vi gör nedslag i d

 • Drivkrafter, inflytande och värde A1N Start v.45, Programkurs, 50%, ht 19

  Drivkrafter, inflytande och värde A1N

 • Effektiva arbetsplatser G2F Start v.40/08, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19/vt 20

  Effektiva arbetsplatser G2F

 • Effektiva produktionsflöden G1F Start v.48/04, Programkurs/Fristående kurs, 50%, ht 19/vt 20

  Effektiva produktionsflöden G1F

 • Ekologi G1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 20

  Ekologi G1F

 • Ekologi, kretslopp och landskapsprocesser G1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 20

  På den här kursen får du grundläggande ekologikunskaper.

 • Ekologisk analys med GIS G1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 20

  Ekologisk analys med GIS G1F

 • Ekologisk inventeringsmetodik och projektledning G2F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Ekologisk inventeringsmetodik och projektledning G2F

 • Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring G1N Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 19

  Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i företagandets villkor där ämnena ekonomistyrning, marknadsföring och entreprenörskap integreras.

 • Ekonomistyrning för ingenjörer G1N Start v.36/04, Programkurs/Fristående kurs, 50/100%, ht 19/vt 20

  Ekonomistyrning för ingenjörer G1N

 • Ekonomistyrning I G1N Start v.04, Programkurs, 50%, vt 20

  Ekonomistyrning I G1N

 • Ekonomistyrning I G1N Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Den här kursen vänder sig till dig som vill ha grundläggande kunskaper i ekonomistyrning, framförallt budgetering och kalkylering.

 • Ekonomistyrning II G1F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Ekonomistyrning II G1F

 • Ekosystemtjänster G2F Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Ekosystemtjänster G2F

 • Ellära G1F Start v.36, Programkurs, 50%, ht 19

  Ellära G1F

 • Ellära och magnetism G1F Start v.10, Programkurs, 33%, vt 20

  Ellära och magnetism G1F

 • e-Logistik och e-Business G1N Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 19

  De här kursen vänder sig till dig som vill ha en introduktion till ämnesområdet logistik.

 • Engelska: Affärsengelska G1N Start v.45/14, Fristående kurs, 50%, ht 19/vt 20

  I den här kursen får du tillfälle att träna på samt förbättra din engelska för att förbereda dig inför arbetslivet.

 • Engelska: Akademiskt skrivande G1N Start v.36/04/14, Fristående kurs, 25/50%, ht 19/vt 20

  Kursen tränar tillämpning av de allmänna skrivkonventioner som gäller vid akademiskt skrivande.

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö

Filter

Typ

Sortera

A-Ö