• Alla (976)
 • Program (72)
 • Kurser (405)
 • Personal (561)
 • Filer (994)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Experimentell spelmekanik G1F Start v.45, Programkurs, 50%, ht 19

  Vad det är som gör spel underhållande? Vilka spelmoment krävs för att vi ska roas av ett spel? Under kursens gång kommer du att få prova på att experimentera me

 • Experimentella ljudvärldar G1F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 19

  Kursen experimentella ljudvärldar vänder sig till dig som vill arbeta med experimentella metoder för att skapa spännande ljudvärldar och experimentell musik.

 • Experimentella metoder och design inom biovetenskap A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 19

  Kursens mål är att ge kunskaper om de olika tekniker som används inom det biovetenskapliga vetenskapsområdet.

 • Experimentellt spelberättande G2F Start v.36, Programkurs, 100%, ht 19

  Hur kan berättelser formas i ett interagerbart medium? I denna kurs experimenterar vi med olika typer av narrativ i dataspel. Under kursens gång kommer ett anta

 • Externredovisning I G1N Start v.36/45, Fristående kurs/Programkurs, 25/50%, ht 19

  Externredovisning I G1N

 • Externredovisning II G1F Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Under kursens gång kommer vi att diskutera hur resultatreglering kan gå till i företag. Vi kommer också gå igenom arbetet med framtagande av balans- och resulta

 • Externredovisning III G2F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Kursen ger en översikt över redovisningens traditioner, normer och teorigrunder i både Sverige och övriga delar av världen.

 • Externredovisning III G2F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Externredovisning III G2F

 • Farmakologi I G2F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Kursen vänder sig tll dig som söker avancerad kunskap och allmän förståelse för farmakologi. Du studerar allmän farmakologi med farmakodynamik och farmakokineti

 • Farmakologi II G2F Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Den här kursen erbjuder en fördjupad kunskap och förståelse för farmakologi. Du studerar b.la. effekter, användningsområden och biverkningar av läkemedel.

 • Filmhistorisk översikt G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Kursen ger en överblick över filmhistorien med fokus på stilarter inom filmen.

 • Folkhälsoarbete med inriktning mot barn och ungdomar i skolan G2F Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Kursen innehåller en fördjupning av teorier, modeller och metoder med betydelse för hälsofrämjande folkhälsoarbete inom skolhälsovård.

 • Folkhälsovetenskapens grunder G1N Start v.24/36, Fristående kurs/Sommarkurs/Programkurs, 50/100%, ht 19

  Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem.

 • Forskningsetik, Forskarnivå Start v.36, Fristående kurs, 20%, ht 19

  Denna kurs utforskar praktiska och teoretiska etiska ramverk för forskning.

 • Forskningsmetoder och tekniker i kognitiv neurovetenskap A1N Start v.36, Programkurs, 25%, ht 19

  Denna kurs ger en generell överblick över forskning och forskningsmetoder inom kognitiv neurovetenskap

 • Forskningsmetoder och tekniker inom User Experience Design G1F Start v.36, Programkurs, 50%, ht 19

  Iterationer och utvärdering utgör en vital del inom User Experience Design (UXD). I den här kursen får du kunskaper och färdigheter att genomföra undersökningar

 • Framtidens folkhälsoutmaningar G2F Start v.51, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 19

  Framtidens folkhälsoutmaningar G2F

 • Fysik 1.1, behörighetsgivande kurs X Start v.46/04, Programkurs, 25%, ht 19/vt 20

  Fysik 1.1, behörighetsgivande kurs X

 • Fysik för ingenjörer I G1N Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 19

  Beräkningar inom enpartikelmekanik med Newtons lagar.

 • Fysik för ingenjörer II G1N Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 19

  Beräkningar inom grundläggande flerpartikel- samt fluidmekanik.

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö