• Alla (905)
 • Program (50)
 • Kurser (515)
 • Personal (10)
 • Filer (65)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Högskolepedagogik 4 A1N Start v.13, Fristående kurs, 25%, vt 17

  Kurser i Högskolepedagogik är en pedagogisk-didaktisk utbildning för lärare vid Högskolan Skövde.

 • Högskolepedagogik 3 A1N Start v.03, Fristående kurs, 25%, vt 17

  Kurser i Högskolepedagogik är en pedagogisk-didaktisk utbildning för lärare vid Högskolan Skövde.

 • Högskolepedagogik 1 A1N Start v.35, Fristående kurs, 25%, ht 16

  Kurser i Högskolepedagogik är en pedagogisk-didaktisk utbildning för lärare vid Högskolan Skövde.

 • Examensarbete i biomedicin G2E Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  Ett självständigt arbete där du använder dina kunskaper från tidigare kurser för att planera och utföra ett experiment av vetenskaplig natur inom biomedicin.

 • Högskolepedagogik 2 A1N Start v.44, Fristående kurs, 25%, ht 16

  Kursen Högskolepedagogik 2 tar upp områden som yrkesetik, etik och juridik, diskrimineringslagen relaterat till högskoleutbildning samt frågor om genus, etnici

 • Svenska för internationella studenter 2: Text och grammatik G1N Start v.44, Fristående kurs, 50%, ht 16

  Institutionen för Hälsa och Lärande erbjuder kurser i svenska för alla internationella studenter som studerar vid högskolan i Skövde. Efter kursens slut kommer

 • Svenska för internationella studenter 1: Muntlig språkfärdighet och hörförståelse G1N Start v.35, Fristående kurs, 50%, ht 16

  Institutionen för Hälsa och Lärande erbjuder kurser i svenska för alla internationella studenter som studerar vid högskolan i Skövde. Efter kursens slut kommer

 • Svenska för internationella studenter 1: Muntlig språkfärdighet och hörförståelse G1N Start v.36, Fristående kurs, 50%, ht 18

  Svenska för internationella studenter 1: Muntlig språkfärdighet och hörförståelse G1N

 • Examensarbete i biovetenskap G2E Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  Examensarbete i biovetenskap G2E

 • Examensarbete i maskinteknik G2E Start v.36, Fristående kurs, 100%, ht 18

  Examensarbetet utgör den avslutande kursen i maskiningenjörsstudierna.

 • Kommunikation och coachning: Positiv livsstilsförändring G1F Start v.03, Fristående kurs, 25%, vt 18

  Mötet med människor är centralt för den som i yrkeslivet arbetar med vägledning och rådgivning. I det professionella samtalet är dialogen ledarens starkaste arb

 • Grundläggande kemi G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Grundläggande kemi, ur ett biovetenskapligt perspektiv, används för att beskriva och förklara biokemiska reaktioner och strukturen hos biomolekyler.

 • Kemi, miljöstörningar och hälsa G1N Start v.35, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 17

  Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i kemi. Kursen ska också ge en ökad förståelse för naturliga och antropogena kemiska ämnen, reaktioner och process

 • Grundläggande kemi G1N Start v.35, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 17

  Kursen ger en översikt i kemi, vilket kommer att ligga till grund för kommande kurser i kemi och biologi.

 • Kommunikation och coachning: Negativ livsstilsförändring G1F Start v.03, Fristående kurs, 25%, vt 18

  Mötet med människor är centralt för den som i yrkeslivet arbetar med vägledning och rådgivning. I det professionella samtalet är dialogen ledarens starkaste arb

 • Engelska 1-30 hp G1N Start v.03, Fristående kurs, 100%, vt 17

  Vill du läsa om hur det engelska språket fungerar? Vill du lära dig att tala och skriva engelska bättre? Detta är en heltidskurs där man kan bygga vidare.

 • Mekatronik för tekniker G1F Start v.44, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 17

  Mekatronik för tekniker G1F

 • Ellära för tekniker G1N Start v.35, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 17

  Ellära för tekniker G1N

 • Genetik G1N Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Den här kursen ger dig kunskaper om grunderna inom genetikens tre grenar - klassisk, molekylär- och populationsgenetik.

 • Ekologisk analys med GIS G1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Ekologisk analys med GIS G1F

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö

Filter

Typ

Sortera

A-Ö