• Alla (979)
 • Program (75)
 • Kurser (0)
 • Personal (553)
 • Filer (991)
 • Translationell Bioinformatik

  Forskning i bioinformatik handlar om att utveckla och tillämpa algoritmer och programvara för att lösa problem i molekylärbiologi och biomedicin.

 • Bioteknik

  Bioteknik kan definieras som användning av organismer, biologiska system eller biologiska processer med syfte att lära sig mer om biologin.

 • Distribuerade realtidssystem (DRTS)

  Gruppen arbetar med realtidssystem som kan vara inbyggda eller distribuerade.

 • Interaction Lab

  Forskning inom Interaction Lab fokuserar på naturliga och artificiella kognitiva system.

 • Software Systems Research Group (SSRG)

  Främja teori och praktik i socio-tekniska frågor i användningen och utvecklingen av programvarusystem. Högskolan i Skövde

 • Produktion och Automatiseringsteknik

  Forskningen inom intelligent automation fokuserar på utvecklingen av nästa generation av industriella produktionssystem.

 • Medarbetarskap och Organisatorisk resiliens (FORE)

  Högskolan i Skövde - Forskargruppen FORE forskar kring medarbetarskap och organisatorisk resiliens - vad som skapar uthållig livskraft i organisationer

 • Kontaktuppgifter Högskolan

  Här hittar du kontaktuppgifter till Högskolan i Skövde. För att söka kontaktuppgifter till en viss person kan du ringa växeln eller använda sökfunktionen.

 • Framtidens företagande

  Forskning kring framtidens företagande - att studera processer som ser ut att ha framtiden för sig och hur företag skall kunna lyckas hantera sådana processer.

 • Studieteknik

  Tips och råd om studieteknik och hur du lättare klarar av dina högskolestudier.

 • E-post

  Information om din student-epost på Högskolan i Skövde.

 • Skrivare - kopiering

  Här hittar du information om hur du använder skrivarna på Högskolan.

 • Högskolebutiken

  I Högskolebutiken i hus A hittar du kontorsmaterial och profilprodukter. Du kan också få hjälp att kopiera.

 • Studie- och karriärvägledning

  Vid Högskolan i Skövde finns studie- och karriärvägledare som hjälper dig med frågor kring studier.

 • IT-service

  IT-service är en enhet inom IT-avdelningen. IT-service ger support till personal, studenter och gäster i frågor rörande Högskolans IT-miljö.

 • Informationsfusion

  Ett forskningsprogram inom området informationsfusion från databaser, sensorer och simuleringar.

 • Intyg

  Information om de intyg som Studentservice kan utfärda åt dig som läst på Högskolan i Skövde.

 • Kvällskurser

  För dig som inte har möjlighet att gå på föreläsningar på dagarna passar våra kvällskurser utmärkt. Våra kvällskurser startar tidigast klockan 17.

 • Sommarkurser

  Information om vad sommarkurs är. Det finns möjlighet att läsa högskolekurser även på sommaren. Sommarkurserna börjar vanligtvis i början av juni.

 • Terminstider/läsårsindelning

  På den här sidan hittar du information om vilka terminstider / terminsstart som gäller på Högskolan i Skövde.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö