• Alla (977)
 • Program (0)
 • Kurser (650)
 • Personal (553)
 • Filer (992)
 • FAQ - vanliga frågor

  Ett urval av vanliga studentfrågor som ställts till våra stöd- och servicefunktioner på Högskolan i Skövde.

 • Knowledge, Innovation and Marketing (KIM)

  Forskning - forskningsgruppen Knowledge and Innovation Management (KIM) studerar hur företag utnyttjar kunskap för att utveckla framtida affärsmöjligheter.

 • Ekologisk modellering

  Ekologin undersöker de faktorer som påverkar organismers utbredning och förekomst

 • Skrivare - kopiering

  Här hittar du information om hur du använder skrivarna på Högskolan.

 • Högskolebutiken

  I Högskolebutiken i hus A hittar du kontorsmaterial och profilprodukter. Du kan också få hjälp att kopiera.

 • Studie- och karriärvägledning

  Vid Högskolan i Skövde finns studie- och karriärvägledare som hjälper dig med frågor kring studier.

 • IT-service

  IT-service är en enhet inom IT-avdelningen. IT-service ger support till personal, studenter och gäster i frågor rörande Högskolans IT-miljö.

 • Informationsfusion

  Ett forskningsprogram inom området informationsfusion från databaser, sensorer och simuleringar.

 • Intyg

  Information om de intyg som Studentservice kan utfärda åt dig som läst på Högskolan i Skövde.

 • Kvällskurser

  För dig som inte har möjlighet att gå på föreläsningar på dagarna passar våra kvällskurser utmärkt. Våra kvällskurser startar tidigast klockan 17.

 • Sommarkurser

  Information om vad sommarkurs är. Det finns möjlighet att läsa högskolekurser även på sommaren. Sommarkurserna börjar vanligtvis i början av juni.

 • Terminstider/läsårsindelning

  På den här sidan hittar du information om vilka terminstider / terminsstart som gäller på Högskolan i Skövde.

 • Så funkar CSN

  Att studera vid högskola eller universitet i Sverige är gratis, men allt annat i samband med studierna måste du bekosta själv. Högskolan i Skövde

 • Öppet hus på Högskolan i Skövde

  Den 16 mars 2019 slår vi upp portarna för dig som är nyfiken och vill ha svar på frågor och få en inblick i livet som student.

 • Dataspelsutveckling

  Inom området dataspelsutveckling ingår program och kurser kopplade till datalogi, datavetenskap, medier, estetik och berättande samt musik.

 • Translationell Bioinformatik

  Forskning i bioinformatik handlar om att utveckla och tillämpa algoritmer och programvara för att lösa problem i molekylärbiologi och biomedicin.

 • Bioteknik

  Bioteknik kan definieras som användning av organismer, biologiska system eller biologiska processer med syfte att lära sig mer om biologin.

 • Distribuerade realtidssystem (DRTS)

  Gruppen arbetar med realtidssystem som kan vara inbyggda eller distribuerade.

 • Interaction Lab

  Forskning inom Interaction Lab fokuserar på naturliga och artificiella kognitiva system.

 • Software Systems Research Group (SSRG)

  Främja teori och praktik i socio-tekniska frågor i användningen och utvecklingen av programvarusystem. Högskolan i Skövde

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Inställd utbildning

Före antagning kan ett program eller en kurs ställas in. Utbildningarna planeras utifrån att Högskolan får nödvändiga medel och att det finns lärare. Även om de förutsättningarna är uppfyllda kan Högskolan besluta om att ställa in utbildningen. Oftast ställs ett program eller kurs in på grund av att antalet sökanden är för få, men kan även ställas in av andra skäl.

Efter antagning kan ett program eller en kurs endast ställas in i undantagsfall och det krävs synnerliga skäl. Du får ett skriftligt meddelande om program ställs in, oavsett om det skett före eller efter antagning. Har du sökt program som ställs in kommer Högskolan kontakta dig och erbjuda dig ett likvärdigt utbildningsalternativ. Beslut om att ställa in program fattas av rektor och beslut om att ställa in kurs fattas av avdelningschef vid institution.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Inställd utbildning

Före antagning kan ett program eller en kurs ställas in. Utbildningarna planeras utifrån att Högskolan får nödvändiga medel och att det finns lärare. Även om de förutsättningarna är uppfyllda kan Högskolan besluta om att ställa in utbildningen. Oftast ställs ett program eller kurs in på grund av att antalet sökanden är för få, men kan även ställas in av andra skäl.

Efter antagning kan ett program eller en kurs endast ställas in i undantagsfall och det krävs synnerliga skäl. Du får ett skriftligt meddelande om program ställs in, oavsett om det skett före eller efter antagning. Har du sökt program som ställs in kommer Högskolan kontakta dig och erbjuda dig ett likvärdigt utbildningsalternativ. Beslut om att ställa in program fattas av rektor och beslut om att ställa in kurs fattas av avdelningschef vid institution.

Filter

Avdelning

A-Ö