• Alla (982)
 • Program (70)
 • Kurser (139)
 • Personal (543)
 • Filer (992)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Industriell robotteknik och RobotStudio® II G1F Start v.49, Fristående kurs, 50%, ht 18

  Industriell robotteknik och RobotStudio® II G1F

 • Introduktion till speldesign G1N Start v.46, Fristående kurs, 50%, ht 18

  Speldesignteori med huvudfokus på spelmekaniker och principer som spelets mål, spelarens val och beslut, spelbalans, osäkerhet och interaktion mellan spelare.

 • Grundläggande kemi G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Grundläggande kemi, ur ett biovetenskapligt perspektiv, används för att beskriva och förklara biokemiska reaktioner och strukturen hos biomolekyler.

 • Cellsignalering G1F Start v.46, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Kursen ger dig fördjupade kunskaper om grundläggande cellbiologiska mekanismer och principer.

 • Animeringsprojekt G1F Start v.46, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 18

  I kursen blandas teoretiska kunskaper med praktiskt animationsutvecklingsarbete för att skapa en konceptfilm.

 • Forskningsetik, Forskarnivå Start v.36, Fristående kurs, 20%, ht 18

  Denna kurs utforskar praktiska och teoretiska etiska ramverk för forskning.

 • Vetenskaplig workshop I, Forskarnivå Start v.36, Fristående kurs, 20%, ht 18

  Kursen tränar den forskarstuderande att själv presentera forskning samt att ge konstruktiv feedback till andras forskningsarbeten.

 • Examensarbete i företagsekonomi G1E Start v.46, Fristående kurs, 50%, ht 18

  Examensarbete i företagsekonomi G1E

 • Statistik inom hälsovetenskaperna II G1F Start v.46, Fristående kurs, 25%, ht 18

  Kursen för dig som vill komma igång med statistisk analys av insamlade data.

 • Linjär algebra - geometriska transformationer G1F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Linjär algebra - geometriska transformationer G1F

 • Ekosystemtjänster G2F Start v.46, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Ekosystemtjänster G2F

 • Ekologisk inventeringsmetodik och projektledning G2F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Ekologisk inventeringsmetodik och projektledning G2F

 • Amning och bröstmjölk G2F Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 18

  Kursen ger dig fördjupade kunskaper i det som rör amning och bröstmjölk från en rad olika infallsvinklar och problemställningar.

 • e-logistik G2F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Denna kurs erbjuder möjligheter för studenterna att kunna utveckla sig och genom både teoretisk och praktiska inslag lära sig förstå ett företags logistikproces

 • Examensarbete i integrerad produktutveckling G2E Start v.36, Fristående kurs, 100%, ht 18

  Examensarbetet ger dig möjlighet att utveckla ditt kritiska tänkande samt träna dig att självständigt formulera och lösa problem av produktutvecklingskaraktär.

 • Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning G2F Start v.36/04, Fristående kurs, 50%, ht 18/vt 19

  Kursen ger dig kunskaper för att handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning.

 • Idrotts- och träningspsykologi G1F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 18

  Kursen innehåller en genomgång av de huvudsakliga teorierna och områdena inom idrotts- och träningspsykologi.

 • Kommunikation och samtalsmetodik G1N Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 18

  Varför fungerar samtal mellan människor ibland på ett öppet och positivt vis och varför uppstår det ibland svårigheter, osäkerhet och missförstånd?

 • Kreativitet och vetenskap G1N Start v.36, Fristående kurs, 50%, ht 18

  De flesta av oss vill utan tvivel vara kreativa, men ändå kan det vara svårt att lyckas i detta i praktiken.

 • Vardagsfysik G1N Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 18

  Kursen vänder sig till dig som vill ha en orientering över grundläggande fysik. Du studerar ett antal vardagsfenomen med anknytning till mekanik, vågrörelse, el

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö