• Alla (711)
 • Program (51)
 • Kurser (149)
 • Personal (9)
 • Filer (72)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan.

 • Ekonomprogrammet

  Ekonomprogrammet - om du vill arbeta med ekonomiska frågor inom näringsliv och förvaltning. I Sverige eller utomlands.

 • Produktionstekniker

  Produktionsteknikerprogrammet– Industrin skriker efter produktionstekniker med rätt kompetens.

 • Teknisk basutbildning

  Programmet fungerar som dörröppnare för dig som vill plugga på universitets- och högskolenivå. Efter ett drygt halvårs studier kan du söka dig vidare.

 • Tumörbiologi - masterprogram

  Programmet förbereder studenterna för verksamhet i grundläggande och tillämpad tumörbiologisk forskning inom akademin eller läkemedelsindustrin.

 • Automatiseringstekniker 120 hp

  Automatiseringstekniker är en tvåårig utbildning som Högskolan i Skövde utvecklat i nära samarbete med näringslivet.

 • Produktionsingenjör

  Produktionsingenjör – automatisering handlar om maskin – människa – miljö & om att hitta kreativa och effektiva lösningar i att tillverka produkter.

 • Byggproduktionsingenjör 180 hp

  Från och med hösten 2018 kan du läsa till byggproduktionsingenjör vid Högskolan i Skövde. Programmet är helt nytt och baseras på byggbranschens framtida behov.

 • Högskoleingenjör - bred ingång

  Högskoleingenjör - bred ingång är den enda utbildningen i sitt slag i Sverige. Programmet har en stark koppling till arbetsmarknaden

 • Maskiningenjör

  För dig som vill vara med och skapa framtidens maskiner. Du studerar bland annat konstruktionsteknik, hållfasthetslära, mekanik, konstruktionsmaterial.

 • Naturvetenskapligt och tekniskt basår

  Naturvetenskapligt och tekniskt basår – Utbildning om du saknar rätt behörighet i fysik, biologi, kemi & matematik.

 • Serious Games - magisterprogram

  Genom magisterprogrammet Serious Games lär du dig att utveckla spel med underhållande spelmoment med syftet att förmedla något utöver den rena underhållningen.

 • Ekonomprogrammet - redovisning och revision

  Landets första ekonomprogram som ger dig teoretisk behörighet för att bli auktoriserad revisor. Stor efterfrågan på revisorer och redovisningsekonomer!

 • Människa-robotinteraktion - masterprogram

  Programmet ger inte bara kunskaper inom interaktionsdesign och robotik utan fokuserar även på design och utvärdering av interaktionen mellan människor & robot.

 • Biomarkörer inom molekylär medicin - masterprogram

  Programmet Biomarkörer inom molekylär fokuserar främst på fördjupade och forskningsinriktade studier inom molekylärbiologi, bioinformatik och systembiologi.

 • Virtuell ergonomi och design - master

  Tycker du att ergonomi och användning är viktiga aspekter när nya produkter får sin design? Då är programmet för Virtuell ergonomi och design rätt för dig.

 • Ekonomprogrammet - ledarskap och verksamhetsutveckling

  På Ekonomprogrammet ledarskap och verksamhetsutveckling får du en förståelse för ledarskapets utmaningar och lär dig att leda verksamheter i ständig utveckling.

 • Dataspelsutveckling - programmering

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik.

 • Människa-robotinteraktion magisterprogram

  Magisterprogram Människa-robotinteraktion på Högskolan i Skövde.

 • Socialpsykologiskt program

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Examensarbete i biomedicin G2E Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  Ett självständigt arbete där du använder dina kunskaper från tidigare kurser för att planera och utföra ett experiment av vetenskaplig natur inom biomedicin.

 • Examensarbete i biovetenskap G2E Start v.04, Fristående kurs, 100%, vt 19

  Kursen består av ett självständigt arbete där du använder dina kunskaper från tidigare kurser för att planera och utföra ett experiment av biovetenskaplig natur

 • Examensarbete i biovetenskap G2E Start v.04/24, Fristående kurs/Programkurs, 75/100%, vt 19/ht 19

  Examensarbete i biovetenskap G2E

 • Linjär algebra G1N Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Linjär algebra G1N

 • Arbetsmarknad och samhällsekonomi G1N Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Arbetsmarknad och samhällsekonomi G1N

 • Arbetsrätt I G1N Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Grundläggande kurs inom det arbetsrättsliga området som behandlar både individuell och kollektiv arbetsrätt.

 • Obeståndsrätt och ekonomisk brottslighet G1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Kursen innehåller obeståndsrätt, konkursrätt, sakrätt, samt straffrätt med fokus på ekonomisk brottslighet.

 • Grundläggande hälsoekonomi G1F Start v.19, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  Denna kurs ger en introduktion till hälsoekonomi utifrån en hälsoplanerares perspektiv.

 • Ojämlikhet i hälsa G1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  Ojämlikhet i hälsa G1F

 • Examensarbete i omvårdnad - distriktssköterska A1E Start v.07, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  Examensarbete i omvårdnad - distriktssköterska A1E

 • Genetik G1N Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Den här kursen ger dig kunskaper om grunderna inom genetikens tre grenar - klassisk, molekylär- och populationsgenetik.

 • Kvalitet och mätteknik G1N Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 33%, vt 19

  Kvalitet och mätteknik G1N

 • Infektionsbiologi - modellering A1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Kursen ger kunskaper i statistisk och matematisk modellering med tillämpning inom området infektionsbiologi.

 • Datorintelligens A1N Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Datorintelligens A1N

 • Ekologisk analys med GIS G1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Ekologisk analys med GIS G1F

 • Fysik för tekniker 3 G1N Start v.14, Fristående kurs, 50%, vt 19

  Fysik för tekniker 3 G1N

 • Molekylär biodesign I G1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Molekylär biodesign I G1F

 • Produktionsteknikens grunder G1N Start v.10, Fristående kurs/Programkurs, 33%, vt 19

  Produktionsteknikens grunder G1N

 • Modellering och optimering A1N Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Modellering och optimering A1N

 • Human anatomi och fysiologi G1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  Kursen innehåller grunderna till människokroppens anatomi och fysiologiska funktion.

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö