• Alla (721)
 • Program (51)
 • Kurser (149)
 • Personal (9)
 • Filer (73)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Akademiskt skrivande 1 G1N Start v.24/04, Fristående kurs/Sommarkurs, 25/50%, ht 19/vt 20

  Kursens syfte är att utifrån teori och praktik generellt utveckla din färdighet i att producera olika typer av texter som är vanliga i vetenskapliga sammanhang.

 • Analys av NGS-data 1 A1N Start v.36/04, Fristående kurs/Programkurs, 12/100%, ht 19/vt 20

  Vi går igenom NGS med dess möjligheter och begränsningar samt en introduktion till hur data ska analyseras för att ge ett så tillförlitligt resultat som möjligt

 • Arbetsmarknad och samhällsekonomi G1N Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 20

  Arbetsmarknad och samhällsekonomi G1N

 • Arbetsrätt G1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 20

  Arbetsrätt G1F

 • Arbetsrätt I G1N Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 20

  Grundläggande kurs inom det arbetsrättsliga området som behandlar både individuell och kollektiv arbetsrätt.

 • Att undervisa flerspråkiga elever G1N Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 20

  Att undervisa flerspråkiga elever G1N

 • Bioinformatik - forskningsprocessen A1F Start v.45/14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19/vt 20

  Bioinformatik - forskningsprocessen A1F

 • Bioinformatisk analys med Perl G1N Start v.36/04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19/vt 20

  Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter inom procedurell programmering med syfte att lösa bioinformatiska problem.

 • Bioinformatisk analys med R A1N Start v.36/45/14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19/vt 20

  Du får lära dig grunderna i R såsom datatyper, funktioner, statistik och visualisering, samt på ett avancerat sätt applicera kunskaperna på olika typer av data.

 • Bioinformatiska koncept och metoder A1N Start v.36/04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19/vt 20

  En översikt över centrala problemställningar inom området, olika typer av data som analyseras samt vanligt förekommande metoder och program för analys av datan.

 • Biomarkörer - analys av data A1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 20

  Kursen ger studenter de verktyg de behöver för att arbeta med storskalig data och ur denna datamängd lära sig att identifiera och verifiera biomarkörer.

 • Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N Start v.36/04, Fristående kurs, 25%, ht 19/vt 20

  Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N

 • Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N Start v.04, Fristående kurs, 30%, vt 20

  Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N

 • Competensus - Introduktion till Leanfilosofi G1N Start v.48/04/14, Fristående kurs, 20/50%, ht 19/vt 20

  Competensus - Introduktion till Leanfilosofi G1N

 • Data Warehousing - teknologier och metoder G1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 20

  Syftet med denna kurs är att ge en bred förståelse för data warehousing och business intelligence.

 • Datakommunikation - Introduktion G1N Start v.45/04, Programkurs/Fristående kurs, 50%, ht 19/vt 20

  Den här kursen ger dig en genomgång av de grundläggande tekniker och protokoll du behöver kunna för att förstå hur ett större nätverk såsom internet kan fungera

 • Datorintelligens A1N Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 40%, vt 20

  Datorintelligens A1N

 • Effektiva arbetsplatser G2F Start v.40/08, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19/vt 20

  Effektiva arbetsplatser G2F

 • Effektiva produktionsflöden G1F Start v.48/04, Programkurs/Fristående kurs, 50%, ht 19/vt 20

  Effektiva produktionsflöden G1F

 • Ekologi G1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 20

  Ekologi G1F

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö