• Alla (20)
 • Program (1)
 • Kurser (10)
 • Personal (0)
 • Filer (5)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

 • Automatiseringstekniker 120 hp

  Automatiseringstekniker är en tvåårig utbildning som Högskolan i Skövde utvecklat i nära samarbete med näringslivet.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Projektstudier i nya medier I G1F Start v.24/36/04, Fristående kurs/Sommarkurs, 50/100%, ht 19/vt 20

  Projektstudier i nya medier I G1F

 • Folkhälsovetenskapens grunder G1N Start v.24/36, Fristående kurs/Sommarkurs/Programkurs, 50/100%, ht 19

  Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem.

 • Projektstudier i nya medier II G2F Start v.24/36/04, Fristående kurs/Sommarkurs, 50/100%, ht 19/vt 20

  Kursen syftar till fördjupning inom studentens inriktning i nya medier. Kursen innehåller självständigt gestaltande projektarbete gentemot en extern part.

 • Praktik i miljövetenskap G2F Start v.24, Sommarkurs, 100%, ht 19

  På den här kursen provar du på arbetslivet genom att du är ute på praktik minst 40 dagar och utför arbetsuppgifter inom miljövetenskap.

 • Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N Start v.24/36/04, Fristående kurs/Sommarkurs, 50/100%, ht 19/vt 20

  Studenten ska kunna genomföra en forskningsförankrad behovsanalys och ta fram ett konceptunderlag för att sen ta fram prototyp.

 • Business Intelligence - översikt G1N Start v.24/36, Fristående kurs/Sommarkurs, 12/25%, ht 19

  Business Intelligence - översikt G1N

 • Humanfysiologi G1N Start v.24/36, Fristående kurs/Sommarkurs, 25/50%, ht 19

  Humanfysiologi G1N

 • Akademiskt skrivande 1 G1N Start v.24/04, Fristående kurs/Sommarkurs, 25/50%, ht 19/vt 20

  Kursens syfte är att utifrån teori och praktik generellt utveckla din färdighet i att producera olika typer av texter som är vanliga i vetenskapliga sammanhang.

 • Grundläggande programmering med C++ G1N Start v.24/36/45, Fristående kurs/Sommarkurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Ett datorprogram skapas för att lösa ett problem eller för att underlätta utförandet av en uppgift.

 • Kritisk lek och spelutveckling A1N Start v.24, Sommarkurs, 100%, ht 19

  Kritisk lek och spelutveckling A1N

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö

Filter

Typ

Sortera

A-Ö