• Alla (977)
 • Program (72)
 • Kurser (26)
 • Personal (553)
 • Filer (0)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Inställd utbildning

Före antagning kan ett program eller en kurs ställas in. Utbildningarna planeras utifrån att Högskolan får nödvändiga medel och att det finns lärare. Även om de förutsättningarna är uppfyllda kan Högskolan besluta om att ställa in utbildningen. Oftast ställs ett program eller kurs in på grund av att antalet sökanden är för få, men kan även ställas in av andra skäl.

Efter antagning kan ett program eller en kurs endast ställas in i undantagsfall och det krävs synnerliga skäl. Du får ett skriftligt meddelande om program ställs in, oavsett om det skett före eller efter antagning. Har du sökt program som ställs in kommer Högskolan kontakta dig och erbjuda dig ett likvärdigt utbildningsalternativ. Beslut om att ställa in program fattas av rektor och beslut om att ställa in kurs fattas av avdelningschef vid institution.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Allmän farmakologi och mikrobiologi G1F Start v.45/14, Programkurs, 50%, ht 19/vt 20

  Kursen innehåller grunderna i farmakokinetik och farmakodynamik, läkemedelslagstiftning samt läkemedel inom autonoma nervsystemet. Kursen innehåller ävenbakteri

 • Humangenetik G1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 20

  Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i humangenetik inklusive det humana genomets struktur och funktion.

 • Patofysiologi G2F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 20

  Kursen ger dig kunskaper och förståelse för hur störningar i människans fysiologiska funktion kan leda till sjukdomar.

 • Farmakologi I G2F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Kursen vänder sig tll dig som söker avancerad kunskap och allmän förståelse för farmakologi. Du studerar allmän farmakologi med farmakodynamik och farmakokineti

 • Farmakologi II G2F Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Den här kursen erbjuder en fördjupad kunskap och förståelse för farmakologi. Du studerar b.la. effekter, användningsområden och biverkningar av läkemedel.

 • Vaccinologi och immunologi A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Vaccinologi och immunologi A1N

 • Anatomi och fysiologi 1 G1N Start v.35/04, Programkurs, 50%, ht 19/vt 20

  Anatomi och fysiologi 1 G1N

 • Klinisk biomedicin II G2F Start v.45/14, Programkurs, 25%, ht 19/vt 20

  Kursens huvudsakliga innehåll är klinisk tillämpning av biomedicinska kunskaper.

 • Anatomi och fysiologi 2 G1N Start v.14, Programkurs, 50%, vt 20

  Anatomi och fysiologi 2 G1N

 • Patofysiologi och farmakologi II G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 20

  Patofysiologi och farmakologi II G1F

 • Vårdhygien A1N Start v.46, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Vårdhygien A1N

 • Patofysiologi och farmakologi I G1F Start v.35/04, Programkurs, 50%, ht 19/vt 20

  Patofysiologi och farmakologi I G1F

 • Humanfysiologi G1N Start v.24/36, Fristående kurs/Sommarkurs, 25/50%, ht 19

  Humanfysiologi G1N

 • Genetik G1N Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 20

  Den här kursen ger dig kunskaper om grunderna inom genetikens tre grenar - klassisk, molekylär- och populationsgenetik.

 • Förskrivningsrätt för vissa läkemedel G2F Start v.07, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 20

  Kursen innehåller allmän farmakologi, patofysiologi och klinisk farmakologi. Vi går också igenom författningskunskap och receptförskrivning av vissa läkemedel

 • Psykiatri 1 G1N Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 19

  Den här kursen vänder sig till dig som vill få kunskap om grundläggande psykiatri. Kursen tar upp områden som posttraumatiskt stressyndrom, stress, fobier, ätst

 • Klinisk biomedicin I G2F Start v.35/04, Programkurs, 25%, ht 19/vt 20

  Kursens huvudsakliga innehåll är klinisk tillämpning av biomedicinska kunskaper.

 • Anatomi och fysiologi 2 G1N Start v.45/14, Programkurs, 50%, ht 19/vt 20

  Anatomi och fysiologi 2 G1N

 • Grundläggande psykiatri G1N Start v.14, Programkurs, 100%, vt 20

  Grundläggande psykiatri G1N

 • Klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens G2F Start v.16, Programkurs, 50%, vt 17

  Klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens G2F

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Inställd utbildning

Före antagning kan ett program eller en kurs ställas in. Utbildningarna planeras utifrån att Högskolan får nödvändiga medel och att det finns lärare. Även om de förutsättningarna är uppfyllda kan Högskolan besluta om att ställa in utbildningen. Oftast ställs ett program eller kurs in på grund av att antalet sökanden är för få, men kan även ställas in av andra skäl.

Efter antagning kan ett program eller en kurs endast ställas in i undantagsfall och det krävs synnerliga skäl. Du får ett skriftligt meddelande om program ställs in, oavsett om det skett före eller efter antagning. Har du sökt program som ställs in kommer Högskolan kontakta dig och erbjuda dig ett likvärdigt utbildningsalternativ. Beslut om att ställa in program fattas av rektor och beslut om att ställa in kurs fattas av avdelningschef vid institution.

Filter

Avdelning

A-Ö

Filter

Typ

Sortera

A-Ö