Bioinformatik - forskningsprocessen A1F, 7,5 hp, BI730A

Den här kursen handlar om aktuell forskning inom bioinformatik. Under kursen behandlas också allmänt hur forsknings- och utvecklingsarbete går till.

 I ett antal seminarier diskuteras forskningsprocessen, forskningsmetodik, vetenskapligt skrivande och etiska frågeställningar. Du får också träna på att kritiskt granska vetenskapliga artiklar inom bioinformatik, och får dessutom själv skriva ett förslag till forskningsprojekt. Kursen är förberedande inför bioinformatiska examensarbeten, men kan även läsas av dig med ett allmänt intresse för bioinformatik.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 20 v.45
Programkurs
Campus
Kurs inställd
 • Kurs inställd
 • Kursansvarig: Zelmina Lubovac
 • Examinator: Angelica Lindlöf
 • Anmälningskod: HS-87061
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: BI716A Bioinformatiska koncept och metoder A1F och BI118G Bioinformatisk analys med Perl G1N. Utöver detta krävs godkända kurser motsvarande 7,5 högskolepoäng inom ämnesgruppen biologi och medicin på avancerad nivå (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.45 - v.02
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: BI730A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
vt 20 v.14
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Zelmina Lubovac
 • Examinator: Angelica Lindlöf
 • Anmälningskod: HS-17056
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: BI716A Bioinformatiska koncept och metoder A1F och BI118G Bioinformatisk analys med Perl G1N. Utöver detta krävs godkända kurser motsvarande 7,5 högskolepoäng inom ämnesgruppen biologi och medicin på avancerad nivå (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.14 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: BI730A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
vt 20 v.14
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Zelmina Lubovac
 • Examinator: Angelica Lindlöf
 • Anmälningskod: HS-97056
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: BI716A Bioinformatiska koncept och metoder A1F och BI118G Bioinformatisk analys med Perl G1N. Utöver detta krävs godkända kurser motsvarande 7,5 högskolepoäng inom ämnesgruppen biologi och medicin på avancerad nivå (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.14 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: BI730A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr