Examensarbete i kognitiv neurovetenskap G2E, 22,5 hp, KU523G

I denna kurs arbetar studenten med en ämnesfördjupning i form av ett självständigt arbete inom huvudområdet för sin utbildning på grundnivå.

Studenten ska utifrån en egen forskningsplan självständigt utföra ett uppsatsarbete och individuellt färdigställa en slutgiltig examensuppsats. Under ett slutseminarium ger studenterna en muntlig presentation av sitt arbete. Studenten försvarar också sitt arbete i en kritisk diskussion. Ytterligare ett inslag i kursen är att läsa och kritiskt diskutera någon av de studentrapporter som presenteras på slutseminariet. Kursen bedrivs i form av självständigt arbete, handledning samt seminarier.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.04
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Oskar MacGregor
 • Examinator: Oskar MacGregor, Sakari Kallio, Paavo Pylkkänen, Antti Revonsuo, Stefan Berglund, Katja Valli, Joel Parthemore, Pilleriin Sikka
 • Anmälningskod: HS-15086
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 30 högskolepoäng på G2F-nivå inom huvudområdet kognitiv neurovetenskap varav KU514G Arbetssätt inom kognitiv neurovetenskap: metodik och statistik, KU517G Kognitiv neurovetenskap: vetenskapligt experiment, och KU522G Kognitiv neurovetenskap: examens- och arbetslivsförberedelse ska ingå, samt KU328G Minikonferens i positiv psykologi (eller motsvarande).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 75%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: KU523G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
vt 20 v.04
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Oskar MacGregor
 • Examinator: Oskar MacGregor, Sakari Kallio, Paavo Pylkkänen, Antti Revonsuo, Stefan Berglund, Katja Valli, Joel Parthemore, Pilleriin Sikka
 • Anmälningskod: HS-95086
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 30 högskolepoäng på G2F-nivå inom huvudområdet kognitiv neurovetenskap varav KU514G Arbetssätt inom kognitiv neurovetenskap: metodik och statistik, KU517G Kognitiv neurovetenskap: vetenskapligt experiment, och KU522G Kognitiv neurovetenskap: examens- och arbetslivsförberedelse ska ingå, samt KU328G Minikonferens i positiv psykologi (eller motsvarande).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 75%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: KU523G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr