Spel, spelande och spelkultur - samhälleliga, sociala och psykologiska perspektiv G1N, 7,5 hp, ME162G

Spel är idag en självklar medieform, en miljardindustri och en kulturyttring som de flesta barn och ungdomar växer upp med. Spel har blivit en samhällsangelägenhet, något som bland annat illustreras av att UNESCO identifierat Game Literacy som en aspekt av MIK (Medie- och Informationskunnighet). Kursen behandlar forskning, policy och beprövad erfarenhet kring såväl möjligheter som problem vilka är relevanta när olika samhällsaktörer såsom skola, förskola, fritidshem, bibliotek, socialtjänst, civilsamhälle med flera möter spelkulturen. I kursen behandlas forskningsläget avseende spel, lärande och undervisning, spelvåldsdebatten och frågor kring begreppet datorspelsberoende. Kursen vänder sig till alla som har ett intresse av att orientera sig i kunskapsläget kring spelmediet och personer som möter spelkulturen i sin yrkesverksamhet.

Kursen behandlar fyra samhällsrelevanta teman kring spel, spelande och spelkultur:

Spel som kulturyttring. Detta avser spel som informationsbärare och kommunikationsform, spelindustrins struktur och villkor samt vad forskningen säger om interaktion i virtuella onlinevärldar. Temat utgår från nationella och internationella perspektiv på medie- och informationskunnighet.

Problematiskt spelande. Här behandlas begreppet spelberoende och problematik kring så kallade hemmasittare i relation till spel.

Spel som representationsform. Här behandlas forskning om våldsamt innehåll och påverkan, problematiska representationer i spel och yttrandefrihetsfrågor i relation till mediet.

Spel och spelmekanik som resurser i utvecklingsarbete. Här behandlas spelbaserat lärande, gamification och andra ansatser där spelkulturen använts som utgångspunkt i verksamhetsutveckling och värdegrundsarbete. Inom detta tema ges studenterna möjlighet att fördjupa sig i en valfri verksamhet.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr