Profession, teori och metod A1N, 7,5 hp, RP723A

Kursen vänder sig till dig som är sjuksköterska eller student i barnmorskeprogrammet.

I kursen får du lära dig om huvudområdet och disciplinen reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, barnmorske-/specialistsjuksköterskeyrkets historik, professionellt förhållningssätt inklusive etiska, teoretiska och vetenskapliga utgångspunkter samt centrala författningar.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr