Profession, teori och metod A1N, 7,5 hp, RP723A

Kursen vänder sig till dig som är sjuksköterska eller student i barnmorskeprogrammet.

I kursen får du lära dig om huvudområdet och disciplinen reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, barnmorske-/specialistsjuksköterskeyrkets historik, professionellt förhållningssätt inklusive etiska, teoretiska och vetenskapliga utgångspunkter samt centrala författningar.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.36
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Stina Thorstensson
 • Examinator: Elisabeth Hertfelt Wahn
 • Anmälningskod: HS-26166
 • Behörighet: Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande samt svensk legitimation som sjuksköterska.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.50
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: RP723A
 • Anmärkning: Kursen läses v. 36-39 + v. 50.
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
ht 19 v.36
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Stina Thorstensson
 • Examinator: Elisabeth Hertfelt Wahn
 • Anmälningskod: HS-86166
 • Behörighet: Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande samt svensk legitimation som sjuksköterska.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.50
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: RP723A
 • Anmärkning: Kursen läses v. 36-39 + v. 50.
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr