Statistik inom hälsovetenskaperna I G1N, 3 hp, ST122G

Kursen ger en introduktion till planering och genomförande av statistiska undersökningar och statistisk analys.

Med sådana kunskaper blir det lättare att tillgodogöra sig de statistiska avsnitten i en kvantitativ forskningsrapport.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.36
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Magnus Bredberg
 • Examinator: Marie Lundgren
 • Anmälningskod: HS-21459
 • Behörighet: För att vara behörig till kursen krävs 90 hp inom något av ämnena: Omvårdnad, medicin, sjukgymnastik/fysioterapi, arbetsterapi eller folkhälsovetenskap, varav minst 30 hp ska vara på G2-nivå.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 25%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.44
 • När: Flexibel
 • Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Kurskod: ST122G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr