Statistik inom hälsovetenskaperna I G1N, 3 hp, ST122G

Kursen ger en introduktion till planering och genomförande av statistiska undersökningar och statistisk analys.

Med sådana kunskaper blir det lättare att tillgodogöra sig de statistiska avsnitten i en kvantitativ forskningsrapport.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr