Statistik inom hälsovetenskaperna II G1F, 4,5 hp, ST312G

Kursen för dig som vill komma igång med statistisk analys av insamlade data.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr