Hållbar utveckling och innovation A1N, 6 hp, VP715A

Kursen ger deltagarna en förståelse för vad som är fördelarna och utmaningarna för hållbar utveckling för industriella organisationer. Även förhållandet mellan innovation och hållbarhet och dess koppling till de olika metoder och verktyg som undervisats under mastersprogrammet inom området för virtuell produktrealisering behandlas. Den teoretiska bakgrunden kombinerad med gästföreläsningar, grupp- och individuella uppdrag och diskussioner används i kursen för att få en djupare förståelse för koncepten och samtidigt stärka studenternas förmåga inom lagarbete, ledarskap och att presentera sina arbeten.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.36
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Ainhoa Goienetxea
 • Examinator: Gary Linnéusson
 • Anmälningskod: HS-26181
 • Behörighet: För att vara behörig till kursen krävs en examen på grundnivå inom integrerad produktutveckling, produktionsteknik, automationsteknik, maskinteknik eller informationsteknologi eller motsvarande omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 20%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.03
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: VP715A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
ht 19 v.36
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Ainhoa Goienetxea
 • Examinator: Gary Linnéusson
 • Anmälningskod: HS-86181
 • Behörighet: För att vara behörig till kursen krävs en examen på grundnivå inom integrerad produktutveckling, produktionsteknik, automationsteknik, maskinteknik eller informationsteknologi eller motsvarande omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 20%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.03
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: VP715A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr