Möt Sara Huss

Sara Huss läser tredje året på Informationsteknologi – Business Intelligence. Hon upptäckte helt andra sidor hos sig själv när hon började plugga och tipsar om att våga prova en utbildning utanför bekvämlighetszonen.

Hjälten Sara Huss.

Varför valde du att plugga ditt program?

För att utveckling av informationssystem var något som lockade mig efter att jag i mitt tidigare arbete varit med om ett omfattande systembyte. Det fick mig att inse att IT verkligen är ett viktigt kugghjul för att organisationer ska fungera och att det är något jag vill veta mer om. BI-inriktningen valde jag för att specialisera mig ytterligare och få ett mer djup inom ett visst ämne inom systemvetenskap.

Vad jobbar du med om fem år?

Om fem år vill jag vara en erfaren BI-konsult som specialiserat sig på att analysera offentliga verksamheter. Nästa steg i karriären är att anta en projektledarroll i ett spännande IT-projekt, gärna inom vårdsektorn.

Vad skulle du velat veta som ny student?

Att det är helt okej att inte kunna allt direkt. Utbildningen är verkligen till för att lära sig från grunden och det finns inga förväntningar på att du som börjar utbildningen ska kunna allt redan första dagen. Det enda som behövs är egentligen ett engagemang och intresse. Det finns gott om stöd i form av medstudenter, handledare och lärare.

Vad är fördelen med att plugga på en liten högskola?

En liten högskola innebär att tillgängligheten till allt ökar. Det är exempelvis oftast väldigt lätt att få tag i lärare om man har frågor om en viss kurs. Det är även bra att campus är samlat till ett litet område som dessutom ligger nära Skövdes centrum, eftersom man alltid kan få tag på bra studieplatser i varierande miljöer.

Roligaste kursen du tagit vid Högskolan?

Företagsprojekts-kursen som man går fjärde terminen är enormt utvecklande och rolig för oss som studenter. Kursen bygger på att skapa någon form av IT-lösning till ett riktigt företag samt skriva en akademisk rapport. Det innebär att man får använda alla sina kunskaper som man förvärvat sig tidigare inom utbildningen samtidigt som man får kontakter i arbetslivet. Det är mycket slit men i slutändan när man inser att man faktiskt kan skapa en IT-lösning som är användbar i organisationer på riktigt, förstår man hur mycket man utvecklats under utbildningens gång.

Jag vill bli din hjälte.

Fråga Sara om Informationsteknologi - Business Intelligence

Din HJÄLTE finns tillgänglig för frågor och stöd hela vägen fram till att terminen startar i höst. 

Ställ dina frågor till:
bihjalte@his.se

Läs mer om programmet

Informationsteknologi - Business Intelligence