Välj Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde är Sveriges minsta högskola. Vi strävar inte efter att vara störst, bäst och vackrast. Det räcker gott med att vara bäst. Vi arbetar metodiskt och envist för att kunna erbjuda utbildningar av hög kvalitet, som både ger kunskaper och jobb. De bästa utbildningarna för skolans studenter helt enkelt – under studietiden och för resten av livet, inte minst arbetslivet.

Upp till bevis

Vad som är "bäst" är naturligtvis till stor del en subjektiv bedömning och i lika hög grad en individuell upplevelse. Men några konkreta fakta kring bedömning av Högskolan i Skövde är till exempel våra fina rankningar i universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar. Till det kommer interna kvalitetsundersökningar som visar att Högskolans studenter värderar att skolan är liten – vilket ger möjlighet att påverka, skaffa bra kontakter och få en utbildning av hög kvalitet. 

Påverka dina studier och din framtid

På Högskolan i Skövde är du aldrig en anonym person i mängden – utan blir sedd, bekräftad och får de förutsättningar just du behöver. Som student hos oss bidrar du till skolans förändring. Du har alla möjligheter att påverka, delta och ingå i vår gemensamma riktning framåt.

Tvärvetenskapliga program och unika spetsutbildningar

Högskolans aktuella utbildningar följer arbetsmarknadens efterfrågan. En del är unika spetsinriktningar och andra har tvärvetenskaplig bredd. Mest berömda är kanske skolans dataspelsutvecklingsprogram med många nationella och internationella pris och utmärkelser. Vi är också Preferred Research Partner till Volvo-koncernen. Även vår moderna sjuksköterskeutbildning är välkänd runt om i landet. Ett annat spännande program är User Experience Design med huvudämne kognitionsvetenskap, som fått toppbetyg av Universitetskanslersämbetet. Och de nischade ingenjörsprogrammen samt ekonomutbildningarna. Oavsett vilken utbildning du väljer, kan du vara säker på att få rätt kompetens för näringslivets behov.

Kreativ miljö

Högskolans campus har moderna, välutrustade och fräscha lokaler som ger en stimulerande och kreativ miljö. Vi delar också lokaler med Gothia Science Park, en teknik- och forskningspark med IT-profil. Studentkåren ser till att här alltid är något på gång. Du behöver aldrig ha långtråkigt som student i Skövde.

Studiemiljö