PLC-programmering I G1N, 7,5 hp, AU133G

Den här kursen är för dig som vill lära dig hur en PLC är uppbyggd och hur den programmeras. Den internationella standarden IEC 61131 definierar fem olika programmeringsspråk för PLC. Vi går igenom fyra av dessa fem programmeringsspråk: Ladder, FBD, Structured Text samt SFC. Tidigare programmeringsvana är inget krav men underlättar naturligtvis.

I kursen används två programvaror Codesys och Simumatik3D. Codesys används för att skapa PLC-programmen och Simumatik3D används för att skapa 3D-miljöer (produktionsmiljöer med maskiner, rullband etc.) där PLC-programmen exekveras. Båda dessa programvaror tillhandahålls till studenten utan kostnad. Dessa program fungerar endast i PC. En Mac-dator kan användas om Windows också har installerats.

Kursen har inga schemalagda samlingar utan genomförs helt på distans. I kursen ingår tre examinationsmoment:

  1. Inlämningsuppgift (1.5 hp): Enklare PLC-programmeringsuppgift som controllerar en Simumatik3D system.
  2. Projektredovisning (4 hp): Mer omfattande uppgift där ett komplett PLC-programmeringsprojekt ingår, delat i två delar: design och utvekling.
  3. Individuell hemtentamen (2 hp): Störst fokus på teoretiska delarna i kursen.

I kursen finns det många övningsuppgifter och övningsfrågor att arbeta med.

Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr