Ingenjörsprojekt II: Produktion G1F, 9 hp, AU330G

Kursen syftar till att studenten ska få erfarenhet av att, utifrån sin specifika kompetens, arbeta i ett tvärfunktionellt projekt med produktframtagningsprocessen (från användarbehov till verifierad produktionsutrustning).

Kursens huvudmoment är ett projekt, vilket skall inkludera frågeställningar utifrån design- och produktkrav samt maskintekniska och produktionstekniska aspekter. Under kursens inledning ges föreläsningar och övningar angående projektarbete med avseende på dess ledning, modeller, planering och genomförande.

Studenten kommer inom ramen för projektet att utveckla en automatisk tillverkningsutrustning baserat på framtagen kravspecifikation. Lösningen verifieras med hjälp av modellering och simulering. I uppgiften ingår att beskriva hur tillverkningen kvalitetsäkras.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr