Ingenjörsprojekt II: Produktion G1F, 9 hp, AU330G

Kursen syftar till att studenten ska få erfarenhet av att, utifrån sin specifika kompetens, arbeta i ett tvärfunktionellt projekt med produktframtagningsprocessen (från användarbehov till verifierad produktionsutrustning).

Kursens huvudmoment är ett projekt, vilket skall inkludera frågeställningar utifrån design- och produktkrav samt maskintekniska och produktionstekniska aspekter. Under kursens inledning ges föreläsningar och övningar angående projektarbete med avseende på dess ledning, modeller, planering och genomförande.

Studenten kommer inom ramen för projektet att utveckla en automatisk tillverkningsutrustning baserat på framtagen kravspecifikation. Lösningen verifieras med hjälp av modellering och simulering. I uppgiften ingår att beskriva hur tillverkningen kvalitetsäkras.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 18 v.11
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Rikard Ed
 • Examinator: Rikard Ed
 • Anmälningskod: HS-92138
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: AU333G-Tillverkningsteknik och materiallära G1F och AU334G-Industriell styrteknik G1F och AU331G-Industriell robotteknik och offline-programmering G1F och AU138G-Kvalitet och mätteknik G1N och IP325G-Ingenjörsprojekt I G1F och BV103G-Hållbar utveckling för ingenjörer I G1N (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 18
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.11 - v.22
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: AU330G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr