Underhåll och driftsäkerhet G1F, 6 hp, AU336G

I denna kurs går vi igenom de grundläggande begreppen inom underhållsteknik och driftsäkerhet inom tillverkning med tillhörande terminologi samt bakomliggande standarder.

Att ''köra och hoppas på det bästa'' är ingen produktionsstrategi som håller i längden. Ekonomin är alltid ett centralt styrinstrument och kursen tar också upp den ekonomiska betydelsen av ett välordnat underhåll och några av dess nyckeltal.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr