Biovetenskapliga fallstudier G1N, 7,5 hp, BM133G

Kursen vänder sig till dig som vill få inblick i de olika biovetenskapliga forskningsfälten genom fallstudier inom ekologi, biomedicin och/eller molekylärbiologi.

Undervisningen består av grupparbeten och laborationer. Efter kursen kan du presentera och analysera vetenskapliga artiklar och förstå och redovisa biovetenskapliga fall.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr