Cancerbiologi G1N, 7,5 hp, BM217G

Kursen innehåller en översikt av cancer där cellbiologi och molekylärbiologi är grundläggande för förståelse av uppkomsten av cancer.

Bl.a. så kommer cellens uppbyggnad och dess replikation-, transkription- och translations- system att behandlas. Även canceruppkomstens bakomliggande orsaker kommer att behandlas där centrala begrepp som mutationer, suppressorgener och onkogener kommer att diskuteras, samt olika behandlingsstrategier.

Denna kurs är helt distansbaserad och har inga obligatoriska träffar. I kursen ingår tre inlämningsuppgifter som examinerande moment med deadlines under kursens gång. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 20 v.36
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Katarina Ejeskär
 • Examinator: Afrouz Behboudi
 • Anmälningskod: HS-21525
 • Behörighet: Grundläggande behörighet.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.44
 • När: Flexibel
 • Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Flexibel
 • Kurskod: BM217G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr