Human anatomi och fysiologi G1F, 15 hp, BM336G

Kursen innehåller grunderna till människokroppens anatomi och fysiologiska funktion.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr