Humangenetik G1F, 7,5 hp, BM355G

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i humangenetik inklusive det humana genomets struktur och funktion.

Efter kursen kan du redogöra för kromosomer och DNA, gener i släkttavlor och populationer, instabilitet i det humana genomet samt evolution av genom och kromosomer.

Dessutom kan du använda dina kunskaper för att beskriva och förstå de analysmetoder man använder för studier av DNA, RNA och kromosomer.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.04
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Homa Tajsharghi
 • Examinator: Katarina Ejeskär
 • Anmälningskod: HS-12421
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: BM136G-Genetik G1N och MB105G-Cellbiologi G1N och MB330G-Cellsignalering G1F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.13
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: BM355G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
vt 20 v.04
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Homa Tajsharghi
 • Examinator: Katarina Ejeskär
 • Anmälningskod: HS-92421
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: BM136G-Genetik G1N och MB105G-Cellbiologi G1N och MB330G-Cellsignalering G1F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.13
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: BM355G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr