Förskrivningsrätt för vissa läkemedel G2F, 15 hp, BM517G

Kursen innehåller allmän farmakologi, patofysiologi och klinisk farmakologi. Kursen går också igenom författningskunskap och receptförskrivning av vissa läkemedel. Kursen vänder sig till personer med vårdbakgrund.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.07
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Karin Bergman, Sanela Huskic Beslic
 • Examinator: Anna Benrick
 • Anmälningskod: HS-14107
 • Behörighet: Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och svensk legitimation som sjuksköterska.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Poäng denna termin: 6 p
 • Fortsätter termin: ht 20
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.07 - v.10
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: BM517G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
vt 20 v.07
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Karin Bergman, Sanela Huskic Beslic
 • Examinator: Anna Benrick
 • Anmälningskod: HS-94107
 • Behörighet: Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och svensk legitimation som sjuksköterska.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Poäng denna termin: 6 p
 • Fortsätter termin: ht 20
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.07 - v.10
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: BM517G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr