Examensarbete i biomedicin G2E, 30 hp, BM530G

Kursen består av ett självständigt arbete där du använder dina kunskaper från tidigare kurser för att planera och utföra ett experiment av vetenskaplig natur inom biomedicin antingen vid högskola, offentlig förvaltning eller näringsliv. Efter kursen har du fått erfarenhet av och träning i att självständigt planera, utföra, sammanställa och redovisa en vetenskaplig undersökning samt kritiskt granska vetenskapliga arbeten.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 19 v.04
Fristående kurs
Campus
Kurs inställd
 • Kurs inställd
 • Kursansvarig: Afrouz Behboudi
 • Examinator: Cecilia Eriksson, Afrouz Behboudi, Katarina Ejeskär, Homa Tajsharghi, Linda Handlin, Anna Benrick, Anna Forsberg, Ferenc Szekeres
 • Anmälningskod: HS-15048
 • Behörighet: Godkända högskolekurser om 100 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng inom ämnesgruppen medicin, dessutom krävs att minst 15 högskolepoäng av dessa skall vara på G2F-nivå. Förutom detta krävs godkänd kurs BV311G-Biovetenskaplig metodik och design G1F (eller motsvarande).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: BM530G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
vt 19 v.04
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Afrouz Behboudi
 • Examinator: Cecilia Eriksson, Afrouz Behboudi, Katarina Ejeskär, Homa Tajsharghi, Linda Handlin, Anna Benrick, Anna Forsberg, Ferenc Szekeres
 • Anmälningskod: HS-95048
 • Behörighet: Godkända högskolekurser om 100 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng inom ämnesgruppen medicin, dessutom krävs att minst 15 högskolepoäng av dessa skall vara på G2F-nivå. Förutom detta krävs godkänd kurs BV311G-Biovetenskaplig metodik och design G1F (eller motsvarande).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: BM530G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr