Hållbar utveckling för ingenjörer I G1N, 3 hp, BV103G

Kursen beskriver innebörden i hållbar utveckling. Den tar upp hur människan påverkar ekosystemen och de konsekvenser som detta kan medföra. Kursen vill också visa på vad som görs och kan göras för att skapa en omställning till ett mer hållbart samhälle från ett ingenjörsvetenkapligt perspektiv.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 20 v.44
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Jenny Lennartsson
 • Examinator: Sonja Leidenberger
 • Anmälningskod: HS-21528
 • Behörighet: Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 20
 • Studietakt: 40%
 • Startvecka - slutvecka: v.44 - v.48
 • När: Dagtid
 • Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: BV103G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
ht 20 v.44
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Jenny Lennartsson
 • Examinator: Sonja Leidenberger
 • Anmälningskod: HS-81528
 • Behörighet: Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 20
 • Studietakt: 40%
 • Startvecka - slutvecka: v.44 - v.48
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: BV103G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr