Ekologi, kretslopp och landskapsprocesser G1F, 7,5 hp, BV313G

Ekologin undersöker de faktorer som påverkar organismers utbredning och förekomst. Den studerar ekologiska system på olika nivåer från individers relation till sin miljö, samspel mellan olika arter och till funktion hos hela ekosystem.

På den här kursen får du grundläggande ekologikunskaper. Du får också lära dig att känna igen och beskriva olika svenska naturtyper, träna på att planera och genomföra en enklare ekologisk studie samt läsa och diskutera ekologisk forskning och ekologiska aspekter på aktuella svenska miljöproblem och människans nyttjande av naturresurser.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 20 v.14
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Sonja Leidenberger
 • Examinator: Niclas Norrström
 • Anmälningskod: HS-12426
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: [KE116G-Kemi, miljöstörningar och hälsa G1N eller KE117G-Grundläggande kemi G1N] och [BV101G-Biologiska livsformer G1N eller BV104G-Organismvärlden G1N] (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.14 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: BV313G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
vt 20 v.14
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Sonja Leidenberger
 • Examinator: Niclas Norrström
 • Anmälningskod: HS-92426
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: [KE116G-Kemi, miljöstörningar och hälsa G1N eller KE117G-Grundläggande kemi G1N] och [BV101G-Biologiska livsformer G1N eller BV104G-Organismvärlden G1N] (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 20
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.14 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: BV313G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr