Biologiska indikatorer och naturvärdesbedömningar G2F, 7,5 hp, BV503G

I den här kursen beskrivs ett urval viktiga svenska indikator- och signalarter, samt hur de används vid naturvärdesbedömningar av olika naturtyper. I övningar får studenterna genomföra och analysera egna naturvärdesinventeringar, och utifrån dessa göra en naturvärdesbedömning.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.36
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Sonja Leidenberger
 • Examinator: Jenny Lennartsson
 • Anmälningskod: HS-24156
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs 60 högskolepoäng avklarade kurser inom biovetenskap inklusive kurser BV101G Biologiska livsformer G1N, BV300G Ekologi, kretslopp och landskapsprocesser G1F och BV311G Biovetenskaplig metodik och design G1F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.44
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: BV503G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
ht 19 v.36
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Sonja Leidenberger
 • Examinator: Jenny Lennartsson
 • Anmälningskod: HS-84156
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs 60 högskolepoäng avklarade kurser inom biovetenskap inklusive kurser BV101G Biologiska livsformer G1N, BV300G Ekologi, kretslopp och landskapsprocesser G1F och BV311G Biovetenskaplig metodik och design G1F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.44
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: BV503G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr