Examensarbete i biovetenskap G2E, 30 hp, BV506G

Kursen består av ett självständigt arbete där du använder dina kunskaper från tidigare kurser för att planera och utföra ett experiment av biovetenskaplig natur antingen vid högskola, offentlig förvaltning eller näringsliv. Efter kursen har du fått erfarenhet av och träning i att självständigt planera, utföra, sammanställa och redovisa en vetenskaplig undersökning samt kritiskt granska vetenskapliga arbeten.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 19 v.04
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Niclas Norrström
 • Examinator: Niclas Norrström, Annie Jonsson, Jenny Lennartsson, Tomas Jonsson, Magnus Fagerlind
 • Anmälningskod: HS-15049
 • Behörighet: Godkända högskolekurser om 135 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng inom ämnet biovetenskap varav 15 högskolepoäng på G2F-nivå samt kursen BV311G Biovetenskaplig metodik och design G1F 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: BV506G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
vt 19 v.04
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Niclas Norrström
 • Examinator: Niclas Norrström, Annie Jonsson, Jenny Lennartsson, Tomas Jonsson, Magnus Fagerlind
 • Anmälningskod: HS-95049
 • Behörighet: Godkända högskolekurser om 135 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng inom ämnet biovetenskap varav 15 högskolepoäng på G2F-nivå samt kursen BV311G Biovetenskaplig metodik och design G1F 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: BV506G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr