Examensarbete i biovetenskap G2E, 30 hp, BV506G

Kursen består av ett självständigt arbete där du använder dina kunskaper från tidigare kurser för att planera och utföra ett experiment av biovetenskaplig natur antingen vid högskola, offentlig förvaltning eller näringsliv. Efter kursen har du fått erfarenhet av och träning i att självständigt planera, utföra, sammanställa och redovisa en vetenskaplig undersökning samt kritiskt granska vetenskapliga arbeten.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 19 v.24
Fristående kurs
Campus
vt 19 v.04
Fristående kurs
Campus
vt 19 v.04
Programkurs
Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr