Experimentella metoder och design inom biovetenskap A1N, 10 hp, BV700A

Kursens mål är att ge kunskaper om de olika tekniker som används inom det biovetenskapliga vetenskapsområdet. Du får lära dig teorierna bakom de olika metoderna, så att du kan förstå de tekniker där DNA, RNA och protein studeras. Dessutom tillämpas metoderna på laboratoriet i ett urval av experiment.

Kursen ger dig också kunskaper för att på ett självständigt sätt lösa vetenskapliga problem och ger dig de verktyg som behövs för uppgiften. Du lär dig att göra en kritisk och korrekt analys av resultaten och att presentera det på ett vetenskapligt sätt.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 20 v.36
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Maria Algerin
 • Examinator: Magnus Fagerlind
 • Anmälningskod: HS-26196
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs 150 avklarade högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng inom ämnesgrupperna medicin eller biologi. Av dessa ska minst 15 högskolepoäng vara på G2E-nivå eller högre.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 20
 • Studietakt: 40%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.02
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: BV700A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
ht 20 v.36
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Maria Algerin
 • Examinator: Magnus Fagerlind
 • Anmälningskod: HS-86196
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs 150 avklarade högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng inom ämnesgrupperna medicin eller biologi. Av dessa ska minst 15 högskolepoäng vara på G2E-nivå eller högre.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 20
 • Studietakt: 40%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.02
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: BV700A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr